Shwe Dagon

Shwe Dagon

Monday, September 1, 2014

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ လူလိမ္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ


 
 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ လူလိမ္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္
ေဆာင္ပါးရွင္၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္
 ယေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္သည္႔ သတင္းမ်ား သတင္းဌာနမ်ားမွႀကားသိရသည္႔ အတြက္ ဂတိမတည္ ၊ သစၥာမရွိ ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကိုေဒါသျဖစ္မိခ့ဲပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ခ့ဲရျခင္း အေပၚအထူးစိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းေနရသလို စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္လဲ အလိမ္ခံခ့ဲရ၍ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနရ ပါသည္။ စာေရးသူသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနခ်ဳပ္ရုံး တိုက္ပြဲ ေထာက္လွမ္းေရးဌါနခြဲတြင္ စစ္ဦးစီးမႉး(ဒုတိယတန္း) တာ၀န္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ အမွဳထမ္းခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ကခ်င္ ၊ မြန္ ၊ ကရင္ ၊ ကရင္နီ ၊ ကရန္း ၊ ခြန္ဆာ ၊ ဒီေကဘီေအ ၊ ဖဒိုေအာင္ဆန္း ၊ ဖုန္ႀကားရွင္-ရန္မိုးလ်ံ ကိုးကန္႔ အေရးခင္း အစရွိသည္႔ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အနီးကပ္အမွဳထမ္းခ့ဲပါသည္။
စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ လူသာဓု နတ္သာဓုေခၚရမည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခြင့္ရခ့ဲသည္႔အတြက္လဲ ထိုစဥ္က၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိခ့ဲပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ တိုင္ရင္းသား နယ္ေျမမ်ား ၌ ႏွစ္အတန္ႀကာ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခ့ဲဘူးသျဖင့္ ရုိးသားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားသိရွိနားလည္သူျဖစ္သည္႔ အတြက္ေႀကာင့္လဲ တာ၀န္အျပင္ခံစားမွဳျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တက္တက္ႀကြႀကြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ အသင့္ခံခ့ဲရျခင္းေႀကာင့္လဲ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳမ်ားစြာေနာက္က်လ်က္ရိွပါသည္။
စာေရးသူတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳမရွိလ်ွင္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြါးေရး တည္ျငိမ္မွဳမရႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေႏွာင့္ေႏွးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း သည္႔အခါတြင္ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ား ႏွင့္မတူ လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္းမူကို ေရွာင္ရွားျပီး လက္နက္ကိုင္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ဆိုသည္႔ မူကိုခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးအတြက္ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး ျဖစ္သည္႔ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံလ်ွင္ စတင္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စကားေျပာမည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ မဟုတ္သည္႕ အတြက္ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ထို႔ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳကို မလုပ္ႏိုင္ ေနာင္တက္လာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္သာေဆြးေႏြးရန္ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အာဏာရလာျပီးေနာက္ အမိ်ဳးသားညီလာခံ တြင္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမည္ဟု ထပ္မံလမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မွဳ မျဖစ္ေစေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ရမည္၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ ျပီးပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္မည္ ဆိုပါက ႀကိုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္။ စတုတၳ အခ်က္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ ေဒသမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ကို အထူးစီးပြါးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးျပီး ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏နယ္ေျမမ်ားတြင္မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သလို တပ္မေတာ္ မွလဲ သင့္ေတာ္ သည္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ပဥၥမ အခ်က္အေနျဖင့္ ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္စဥ္ ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား သည္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးဌါနျဖင့္ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားအရစာေရးသူအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတက္ႀကြ စြာပါ၀င္အမွဳထမ္းခ့ဲပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အေရးပါေသာအခန္းကႏၱ မွ ပါ၀င္ခ့ဲႀကသူမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း ၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သိန္း ၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္၀င္း (သံအမတ္ႀကီး ၊၀ါရွင္တန္ ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးေဟာင္း) ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေအး (ကြယ္လြန္) ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးစန္းပြင့္၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ဥာဏ္လင္း ၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္(စာေရးသူ)၊ ဗိုလ္မႉးသက္တင္စိန္ တို႔ျဖစ္ႀကပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲမွဳမရွိေသာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ ၏ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ သေဘာထား မ်ားစြာကြာ ျခားသည္ဟုေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ သည္ စစ္သားတစ္ေယာက္လိုစဥ္းစားခ့ဲတာကို သတိထားမိပါသည္၊ ၄င္း၏ သေဘာထားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစစ္တိုက္လာခ့ဲႀကေသာ လဲဘာမွ်ျဖစ္မလာမိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားသာေသဆံုးခ့ဲႀကရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းက်ဆုံးခ့ဲေသာ  တပ္မေတာ္ သားမ်ား၏အေလာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အေလာင္းေပါင္းျပီးဆက္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္မွေျမာက္ အထိဆက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယက္အတြက္မွအက်ိဳးမရွိ ၊ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ လက္နက္ခ်ေရးမူကိုကိုင္ခ့ဲေသာေႀကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ျမင္ခ့ဲ ထို႔ေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခါ ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္သည္႔ နည္းလမ္းကို လမ္းညႊန္ခ့ဲပါသည္။ ႏွစ္ဘက္ယံုႀကည္မွဳ ရလာသည္႔အခါတြင္ လက္ထဲ၌ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္မ်ားသည္ ထုတ္ေလာက္ပင္တန္ဖိုးမရွိျဖစ္လာလိမ့္မည္။ မိမိဘက္မွသာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုႀကည္မွဳရေအာင္ရိုးသားမွဳျဖင့္ စည္းရုံးရမည္ဆိုသည္႔ သေဘာထားရွိသူျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္မူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ေပးခ့ဲေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကိုမတည္ သစၥာမရိွေသာမင္းတစ္ပါး ျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ယေန႔ကာလတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္လဲ အားလုံးေလာက္နီးပါး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီးေသာအခါမွမင္းသားအေယာင္ေဆာင္ထားေသာဘီးလူးကိုသိလိုက္ရသည္႔အခါမ်ားစြာတုန္လွဳပ္ မိခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ လက္ထက္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ဗကပ လက္ေအာက္ေနခ့ဲႀကေသာ ကိုးကန္႔ ၊ ၀ ၊ အခါ ၊ ရွမ္း ၊ ကခ်င္ တို႔ႏွင့္ သေဘာတူခ့ဲေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သူ႔အေနျဖင့္ မႏွစ္ျမိဳ႔ခ့ဲေသာလဲ ထိုစဥ္ကမကန္႔ကြက္ရဲသလို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္လဲ မရွိခ့ဲပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သေဘာထားကို ေနာက္ပိုင္းမွသိခ့ဲရသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အား ေသြးခြဲျပီး အားအင္ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္လုပ္ရမည္၊ ဟုသိခ့ဲရပါသည္။ ထိုေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ႏွစ္အႀကာဆံုး လူလက္နက္အင္အားအေကာင္းဆုံး ဗမာျပီးလွ်င္အင္အားအမ်ားဆုံးလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံတတ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ Karen National Union (KNU) ကို  အျခားျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက့ဲသို႔ အခြင့္အေရးမေပးႏိုင္ လက္နက္ခ်ခိုင္းရမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွ ၁၉၉၆ ၊၁၉၉၇  KNU ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ခါနီးတြင္ ကပ္၍  ဟန္႔တားခ့ဲပါသည္။
၄င္းအေနျဖင့္ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခ့ဲသည္မွာ KNU ကိုျဖိဳခြဲရန္ ပထမဦးစြာ ေဒါက္တိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဘရန္ဆိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ Kachin Independence Organization (KIO) ႏွင့္ ဦးႏိုင္ေရႊက်င္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ New Mon Stae Party (NMSP) ကို Democratic Alliance of Burma (DAB) ႏွင့္ National Democratic Front (NDF) တို႔မွျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ခြဲထုတ္နိုင္လွ်င္ KNU ၏ ဘယ္၊ ညာ လက္ရုံးျပဳတ္သြားမည္။ ျပီးမွ KNU အဖြဲ႔အတြင္း မွအျမင္မတူေသာသူမ်ားကိုတစ္စစီ ဆြဲထုတ္ျပီးသိမ္းသြင္းသြား ႏိုင္လ်ွင္ KNUအင္အားခ်ိနဲ႔သြားမည္ဟု ေတြးေခၚျပီး လုပ္ခ့ဲျခင္းအေပၚ ဘုမသိ ဘမသိ ျဖင့္ စာေရးသူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ အလိမ္ခံခ့ဲရပါသည္။ စစ္ေရးအရအျမတ္ထုတ္ခ့ဲသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အား အင္အားစာရင္းေကာက္ခံေတာင္းဆိုျပီး အင္အားထပ္မံမတိုးခ်ဲ႔ရန္ ေျပာႀကားခ့ဲ၍ တစ္ဖက္ မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမွဳကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တပ္မေတာ္အင္အားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၏ နယ္ေျမအစပ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႔၍ တပ္ရင္းအသစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ ေမြးရာပါ လိမ္ညာ ေကာက္က်စ္ လွည္႔စားတတ္ေသာ အက်င့္ဆိုးသည္ ျပည္သူလူထု အားဒုကၡ ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုလုံးကို `ဥပေဒ၏အထက္မွာဘယ္သူမွမရွိရ´ ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ဖ်က္သိမ္းခ့ဲျပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အေပၚ ယခင္ ဂတိက၀တ္ေပးထားခ့ဲေသာ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ခ့ဲပါသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေဆြးေႏြးမွဳကို လစ္လ်ဴရွဳကာ စာခ်ဳပ္တြင္မပါေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရန္ အတင္းအားဓမၼ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုသုံး အႀကပ္ကိုင္ ဖိအားေပး ခ့ဲပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ တပ္ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ သေဘာတူညီမွဳမ်ားကိုခ်ိဳးေဖါက္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မ်ား၀င္ေရာက္ျပီး တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကိုအေပၚယံသေဘာသာလုပ္ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲတြင္း ေသြးကြဲေစရန္ စီးပြါးေရးအေႀကာင္းျပ၍ ေငြက်ည္ဆံ ျဖင့္လုပ္ႀကံခ့ဲပါသည္။
အထက္ပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မွအပ က်န္သူမ်ားဂဃနန မသိပါ။ ယခုက့ဲသို႔ ဂတိမတည္ သစၥာမ့ဲသည္႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္း ေသာ အစိုးရ ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာစကားကိုေျပာခ့ဲေသာ အေျခအေနအားလုံးကိုသိသည္႔  သမၼတ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္ႏိုးဖို႔လိုပါမည္။ သမၼတႀကီး ၏ပင္ကိုစိတ္ ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကိုကယ္တင္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉုးႀကီးသန္းေရႊ ၏ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွလဲရုန္းထြက္ပါေတာ့လို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္းျပီး သာယာေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။ ကလိမ္ဥာဏ္မ်ားေသာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ၏ လက္ေအာက္ႀသဇာခံဘ၀မွလဲ လြတ္ေျမာက္ပါေစလို႔လဲဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment