Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, July 2, 2014

မႏၱေလးရယ္ ဦး၀ီရသူရယ္ သိန္းစိန္အစိုးရရယ္
မႏၱေလးရယ္ ဦး၀ီရသူရယ္ သိန္းစိန္အစိုးရရယ္
လက္ရိွ မႏၱေလးတြင္ (၂) ည ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလာေနေသာ ဘာသာေရး မုန္းတီးမွဳ အထိကရုံန္း တေျဖးေျဖးျဖင္႔ အရိွန္ရလာေနျပီ………..
မၾကာခင္ အခ်ိဳ ႕ေဒသမ်ားကို ဆက္လက္ ကူးစက္ရန္ ရိွေန၏
အဆိုပါ မႏၱေလး အထိကရုန္း လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္သို႔ လိုက္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ား ေျခလွမ္း ကြ်ံေနၾကသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံေနရျပီ……
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားရန္ရိွေနေသာ ေဒသမ်ားအား အၾကမ္းမ်ဥ္း သတင္းရထားျပီ…..
စာေရးသူ၏ လ်ွိ ဳ႕၀ွက္ သတင္းေထာက္လူငယ္မ်ား ေနာက္ခံဇာတ္ခံုအား လိုက္ထားရသေလာက္ အေတာ္ပင္ အဆက္စပ္ကေလးႏွင္႔ ျဖစ္ေနသည္။
ပ်ဥ္းမနားတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦးအား အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ မူဆလင္ႏွစ္ဦးမွ မုဒိန္းအဓမၼက်င္႔သည္ဆိုေသာ သတင္းမူရင္းသည္ ျမန္မာ အိပ္စ္ပရက္ (Myanmar Express) မွ စတင္လာေသာ သတင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ သတင္းအား ( သစ္ထူးလြင္)မွ အခ်ိဳ အခ်ဥ္ အေတာ္ကေလး အဆက္စပ္လုပ္၍ ေကာ္ပီကူး ျပင္ဆင္ကာ တင္ျပလိုက္ေသာအခါ ေဒါပြစရာေတြႏွင္႔ ယခု ေသာက ဒုကၡျဖစ္လာေလသည္။
ျဖစ္ပြါးေသာ သတင္းအရင္းျမစ္ အေျခေနမွန္၏ …ျဖစ္ပြားေသာ သတင္းတင္ျပေသာ သစ္ထူးလြင္ႏွင္႔ ျမန္မာ အိပ္စ္ပရက္တို႔ မွားေနခဲ႔သည္။
….ပ်ဥ္းမနားတြင္ မိန္းခေလးတဦး မုဒိန္းက်င္႔ခံရသည္မဟုတ္ပါ….သတင္းအမွန္သည္ …ဖ်ားေယာင္း ေသြးေဆာင္၍ ကာမ ရယူျခင္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ လက္ရိွသတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပေနသလိုပင္ မႏၱေလး ဆန္းကဖီးႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ လူႏွစ္ဦးႏွင္႔ ကာမဆံုးရွဳံးျခင္းခံရသူ မိန္းခေလးတို႔ (၂၄ ဂ်ြန္လ) ရက္ေန႔ ညေနတြင္ မႏၱေလးမွ ပ်ဥ္းမနားသို႔ စီးပြားေရးကိစၥျဖင္႔ ခရီးထြက္လာသည္။
ပ်ဥ္းမနားသို႔ေရာက္ေသာ္ လမ္းေပၚတြင္ ရည္ငံေအာင္ လုပ္ခဲ႔ေသာ လူငယ္က အဆိုပါမိန္းခေလးအား ၄င္း၀ယ္ထားေသာ ယခု ပ်ဥ္းမနားတြင္ရိွသည္႔ ကဖီးဆိုင္အား အပ္ႏွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သူအား ယခုကပင္ လက္ထပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
မိန္းမငယ္ေလးက ၾကည္ျဖဴစြာသေဘာတူ၍ ညတြင္းျခင္းပင္ ကာမကူးလိုက္ၾကသည္။ မိန္းခေလး အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ အဆိုပါ လူငယ္ႏွင္႔ အတူပါလာေသာ လူရြယ္ၾကီးက မိန္းမငယ္ေလးအနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာကာ ကာမရယူသည္။ မိန္းမငယ္ေလးက သူမႏွင္႔ရည္ငံေနသူအထင္ႏွင္႔ လက္ခံခဲ႔၏ ၊ သို႔ေသာ္ သူမ အေသခ်ာသတိထားမိေသာအခါ သူမရည္ငံသူ ေကာင္းေလးမဟုတ္ေၾကာင္းသိသြားေသာအခါ အားတင္းရုံန္းကန္ထေျပးကာ ေကာင္ေလးကို လိုက္ရွာေလသည္။
နံနက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းသို႔ မိန္းမငယ္ေလး ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္တိုက္ခ်က္ဖြင္႔သည္။
တာ၀န္ရိွ ရဲမွဴးႏွင္႔ မွဴခင္းရဲအရာရိွတဦးတို႔မွ မိန္းမငယ္ေလး ေျပာသမ်ွ မွတ္တမ္းအျဖစ္လက္ခံခဲ႔သည္။ ညေန (၃) နာရီတြင္ မိန္းမငယ္ေလး ႏွင္႔ အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ ရဲမ်ားသြားေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႔သည္။ အမ်ိ ဳးသားႏွစ္ဦးမွာ မရိွေတာ႔ေခ်။ တရုတ္ျပည္သို႔ ေျပးၾကေလျပီဟု သတင္းရသည္။
သို႔ေၾကာင္႔ ပ်ဥ္းမနားမွ ရဲမွဴးၾကီး……..က မႏၱေလး သက္ဆိုင္ရာ ဆန္းကဖီးနယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည္…
နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တိုင္းရဲမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ေျပာသည္။
တိုင္းရဲမွဴးခ်ဳပ္ရုံုးမွ အလုပ္ေတြ လာမရွဳပ္နဲ႔ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ တရာခံေတြကို လာရွာဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။
အဆိုပါ သတင္းအား တိုင္းရဲခ်ဳပ္ရံုးမွ ျမန္မာအိပ္စ္ပရက္သို႔ ေျပာျပလိုက္သည္။ ျမန္မာ အိပ္စ္ပရက္မွ ၄င္း၀က္ဆိုက္တြင္ ….ဇြန္(၃၀)ရက္ေန႕ တြင္ တင္ျပလိုက္သည္။ ၄င္းတင္ျပျပီးသည္ႏွင္႔ သစ္ထူးလြင္မွ ထပ္မံခိုးခ်၍ တင္ျပလိုက္သည္။ အဆိုပါတင္ျပမွဳအား ဦးေ၀ရသူမွ ထပ္မံခ်ယ္မွဳံန္းကာ ၄င္းေဖ႔ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ျပျပန္သည္။
ပ်ဥ္းမနားမွရဲအရာရိွတဦး ရဲသားတဦးတို႔ ေနာက္တေန႔ညေနတြင္ မႏၱေလးသို႔ေရာက္လာသည္။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွႏွင္႔ ရဲသားမ်ား (၇)ဦး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးႏွင္႔ မွတ္တမ္းစာေရး(၁) လိုက္ပါ၍ ဆန္းကဖီးသို႔ ညေန (၆) နာခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွလာသည္။
အာဏာရသူမ်ားပီပီ ကဖီၤးဆိုင္ေရွ႔မွပင္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆိုင္ရွင္မ်ားအား စားေသာက္ေနၾကသူမ်ားအၾကားမွ ေခၚထုတ္၍ လူပံုအလယ္တြင္ ေမးသည္။
ရဲမ်ား ကဖီးဆိုင္ေရွ႕တြင္ စုေ၀းေနမွဳေၾကာင္႔ စပ္စုသူမ်ား ၀ိုင္းအံုလာၾကသည္။
ထိုအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးမွ ဆိုင္ပိတ္ရန္ေျပာသည္။ စားေသာက္သူမ်ားမွ ဆိုင္ပိတ္၍မျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာကာ အေျခတင္ျဖစ္ၾကသည္။
ရဲမ်ားနံေဘးသို႔ အနီးကပ္ဗလီမွ ၀တ္ျပဳဆင္းလာေသာ မူဆလင္လူငယ္ လူရြယ္ႏွင္႔ လူၾကီးမ်ား ၀ိုင္းအံုလာသည္။ ေနာက္ထပ္ ရဲမ်ားထပ္ေရာက္လာသည္ …ထိုအခါ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္လာသည္။
ထုိေနာက္ စာဖတ္သူမ်ား သိၾကသည္႔အတိုင္း ဆက္ျဖစ္သည္
ယခု လူေတြေသျပီ
ဒဏ္ရာေတြရျပီ
ပစၥည္းႏွင္႔ အျခားေသာ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျပီ
ေဆးရံုကားမ်ား ျဖင္႔ မႏၱေလးျမိ ဳ႕ၾကီး ဆူညံေနျပီ
ေၾကာက္ရြံ ႕ ထိတ္လန္႔ေနေသာ ေဒသခံမ်ား ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ေနျပီ
တဖက္က သတ္မည္ဟု ေအာ္ဟစ္ေနသည္
တဖက္ကလည္း ဂ်ီးဟတ္ေဟ႔ လာခဲ႔ၾကကြဆိုျပီး ေအာ္ဟစ္ေနသည္
ဦးေ၀ရသူ စာမ်က္ႏွာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီ အထိကရုံန္းလွဳပ္ေဆာ္ေရး ဆက္တင္ေနသည္။
သစ္ထူးလြင္ကေတာ႔ ပုန္းကြယ္ေနျပီ
ျမန္မာအိပ္စ္ပရက္ ၀က္ဆိုက္က အခု ဆက္ေရးေနျပီ…..
ျဖစ္စဥ္အားလံုး သံုးသပ္ေသာ္ ကာမလွည္႔ျဖားခံရေသာ အမွဳအား တိုင္တန္းခဲ႔ရာ ရဲမ်ားမွ ဖြတတ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသို႔ သတင္းေပးျပီး လုပ္ငန္းစသည္
သတင္းအား ခိုးခ်သူ သစ္ထူးလြင္မွ ထပ္မံ ယမ္းအားျဖည္႔ေပးသည္
ဦးေ၀ရသူမွ ျငိမ္ေနေသာ လူထုအား ထပ္မံလွဳပ္ခါခ်သည္
ရဲမ်ားမွ ရာဇ၀တ္မွဳႏွင္႔ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရာ..လူပံုအလယ္တြင္ လူအံုေအာင္ လုပ္ျပျပီး စံုစမ္းသည္
မဘသ အဖြဲ႔မွ ……..လက္စြမ္းျပေလသည္
ေနာက္ဆံုးအေျခေနအရ အေသ အေၾက အေပ်ာက္ အပ်က္ ႏွင္႔ ဇာတ္လမ္းက မရပ္မနားပဲ ဆက္ေနျပီ…
ဆင္းရဲမွဳေၾကာင္႔ ပိုက္ဆံရျပီး ခ်မ္းသာ၍ ဆင္းရဲတြင္း ရံုန္းထြက္လိုခ်င္ေသာ မိန္းမငယ္ေလး ဇာတ္လမ္းကို သိန္းစိန္အစိုးရတို႔ ျမဳပ္ႏွံထားသည္။
ဒါရိုက္တာ ဇာတ္ညြွမ္းေရးဆရာ ဇာတ္ခံုအားရွာေဖြေသာ္……. တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား အေလးမေပးေသာ သိန္းစိန္ အစိုးရ….ဇာတ္ညြန္း ဦးေ၀ရသူတို႔ေၾကာင္႔ ဇာတ္ကြက္ က ခံရေသာ မႏၱေလး ဖြတ္ဖြတ္ေၾကစရာ ရိွေလသည္။
မၾကာခင္ ဇာတ္ခံုေနာက္က ဇာတ္ကြက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖၚထုတ္ေပးပါမည္။
စာဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment