Shwe Dagon

Shwe Dagon

Saturday, April 5, 2014

ယက္ေတာ ျပန္ထြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အသင္႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနၾကေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳံးရႊင္ ရယ္ေမာစြာျဖင္႔ ၀မ္းပမ္းတသာ ဖမ္းဆီးၾကိဳဆိုေနေနျပီေတာ္အစိုးရေနာက္မွ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚလိုက္ျပီ (၂)
ဓါတ္ပံုမွာ ယက္ေတာ ျပန္ထြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အသင္႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနၾကေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳံးရႊင္ ရယ္ေမာစြာျဖင္႔ ၀မ္းပမ္းတသာ ဖမ္းဆီးၾကိဳဆိုေနေသာ မူရင္းပံုျဖစ္ပါသည္။
အပိုင္း(၂) ….. ( တင္ျပခဲ႔ျပီးေသာ အပိုင္း (၁) အား မဖတ္လိုက္ရသူမ်ားအတြက္ တြဲလ်ွက္ အပိုင္း(၂) ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ ေဖၚျပထားေပးပါသည္)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားကား မတ္လ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွင္ျပိဳင္ရန္ ဆက္လက္ မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ လက္ရိွ ထိုကာလ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ကန္႔ကြက္သပိတ္ေမွာက္သည္႔အေနျဖင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေတာ႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စံုညီစြာ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ထ ခုန္လုမတတ္ ၀မ္းသာၾကကုန္ေလသည္ ဟု စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဆင္႔ျမင္႔ အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးက စာေရးသူအား ေျပာျပေလသည္။
အေၾကာင္းမွာ အန္အယ္ဒီမွ လက္ရိွက်င္းပရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါ၀င္ပဲ ၀င္ေရာက္လာေလလ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဴးၾကီးသန္းေရႊတို႔ စီစဥ္ထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အားလံုး အႏိုင္ရ၇ိွေ၇းႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္မွဴမ်ားတြင္ အေႏွာက္ယွက္ တစံုတရာအၾကီးက်ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို တထစ္ခ် တြက္ခဲ႔ၾကျပီး အန္အယ္ဒီအား ေနာက္ပိုင္းတြင္မွသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ အသံုးခ်လိုေၾကာင္း စီစဥ္ခဲ႔သည္။
အန္အယ္ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္ျပီးသြားသည္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ အၾကီးက်ယ္ အန္အယ္ဒီ ဗိြဳင္းေကာက္လုပ္ေၾကာင္းေဖၚျပလာျပီး ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမ၈ၢႏွင္႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ေဒသ အသင္းဖြဲ႔မ်ား အမွန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင္႔ဆိုသည္႔( All Inclusive )ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေၾကာင္း ( အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္႔ All Inclusive ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း အသီးသီး ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာေလသည္။
ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ကုလသမဂၢမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာေသာ အေျခေနအားတံုန္႔ျပန္ေခ်ပေသာ အေနျဖင္႔ လက္၇ိွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဦးတင္ေအး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုညိွႏိုင္းေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ..ယခုလက္ရိွ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျမင္႔ေဆြ တို႔မွ အန္အယ္ဒီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင္႔ တိုင္းေဒသ ေကာ္မတီ၀င္တို႔၏ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မွဳအား မေၾကနပ္ခဲ႔ၾကေသာ လက္ရိွ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ေဒါက္တာ သန္းျငိမ္း ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔အား တိတ္တဆိတ္ ၃ ၾကိမ္မ်ွ အေ၇းေပၚ လ်ွိဳ႔၀ွက္ေတြ႔ဆံုးျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အား ၀င္ေရာက္ယွင္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္ ေဖးမ စီစဥ္ေပးခဲ႔ေလ၏။ ၄င္းတို႔၏ မဲဆြယ္ လွဳပ္ရွားမွဳဆိုင္ရာမ်ားအား အေတာ္တန္လွဳပ္ရွားခြင္႔ျပဳသည္႔အေနျဖင္႔ ယခု လဒ္စားမွဳျဖင္႔ အေရးယူျခင္းခံခဲ႕ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းမွ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္ရွင္းေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ႔ရသည္။
ထိုတင္မက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းရေရြမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း
အား ေခ ၚယူေစျပီး ၄င္းအေနျဖင္႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပရန္ရိွေသာ အာစီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးအစည္းေ၀းတြင္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနျဖင္႔ ေဒၚ ( ေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အား မည္သို႔ လူသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာပါေၾကာင္းေပၚလြင္ရန္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ၇က္ေန႔တြင္ အေမ၇ိကန္ႏိုင္ငံသားတဦးအား မိမိတို႔ အစိုးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္မွ လ်ွိဳ႔၀ွက္ ထြက္ခြာစဥ္ ဖမ္းဆီမိျပီး အိမ္ထဲတြင္ သတ္မွတ္ခ်ဳပ္ေႏွင္ထားေသာ ကာလ အတြင္း၀ယ္ သို၀ွက္ကာ အဆိုပါ အေမ၇ိကန္ႏိုင္ငံသား (ဂ်ြန္ယက္ေတာ) အား လက္ခံထားေပးေသာအေၾကာင္းရာျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ထပ္မံအေ၇းယူခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥေဒ အရ ေရးယူရာတြင္လည္း သူမအား မိမိတို႔အစိုးရမွ လူသားခ်င္းစာနာစြာျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရားရံုးမွ ၃ ႏွစ္ အား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္႔ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမွ သနားညွာတာစြာျဖင္႔ ပစ္ဒဏ္မ်ားအား ေလ်ာ႔ေပါ႔ေပးသည္႔အေနျဖင္႔ ၁၈ လမ်ွသာ က်ခံေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း ဆိုေသာ ၾကက္တူေရႊးႏုတ္တိုက္ ဖတ္ကာ တင္ျပႏိုင္ေသာ စာတေစာင္အား ရိုက္ႏွိပ္ကာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းမွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းေ၀းတြင္ ခရားေရလႊတ္ ရြတ္ဆို တင္ျပခဲ႔ရာ ဧည္သည္ေတာ္အျဖင္႔ တက္ေရာက္ရာၾကေသာ အီးယူ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာက္မတီမွ မစၥတာ ေဟဘယ္လဒ္ ႏွင္႔ အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားမွ မတ္တပ္ထရပ္ကာ လက္ခုန္ၾသဘာမ်ားေပး၍ လာေရာက္လိမ္လည္ ထြက္ဆိုေနေၾကာင္းအား သိရိွေၾကာင္း ျပသခဲ႔ေလသည္။
အမွန္ ဆိုရပါမူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂ်ြန္ယက္ေတာသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရိွေနသည္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ကပင္ျဖစ္ျပီး ၄င္းအေနျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာင္ အင္တာဗ်ဴးခြင္႔ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အသင္းရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင္႔ အဆိုပါအသင္းမွ တာ၀န္၇ိွသူ လက္ရိွ သူရ ဦးတင္ေအးႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ႔ျပီး ၄င္းမွ ဂ်ြန္ယက္ေတာ၏ တင္ျပမွဳအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အာမခံခဲ႔ေၾကာင္း ..ထိုေနာက္ ေထာက္လွမ္းေရး ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ယခု အနားယူေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း ၏ အၾကံျဖင္႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္ရိုက္တင္ျပျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႔ အပါ၀င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႕ ဂ်ြန္ယက္ေတာအား ေစလႊတ္ရန္ စနစ္တက်ဗ်ဴဟာဆြဲ စီစဥ္ခဲ႔ေၾကာင္းျဖစ္ေလသည္။
ထိုေနာက္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကန္းသားလမ္း ေဟာ္တယ္တြင္ တည္းခိုေနေသာ ဂ်ြန္ယက္ေတာအား ပဲခူးကလပ္တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ သီရီရတနာ ေဟာ္တယ္သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ေစခဲ႔ျပီး ေထာက္လွမ္းေရးေအာက္ေျခအဆင္႔မ်ားျဖင္႔ ၅ ရက္ၾကာမ်ွ အတူ သြားလာေနထိုင္ေရာေႏွာေနေစျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္သို႔ လွမ္းျမင္ေနရေသာ အင္းယားတဖက္ျခမ္းသို႔ ေန႕စဥ္သြားေရာက္ေစျပီး တိတ္တဆိပ္ ေရကူးသြားျခင္းအားျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ေၾကာင္း..ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူသိထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္၍ မိမိေ၇ာက္သြားပါက တစံုတရာ ႏွင္ထုတ္ျခင္း လက္မခံျငင္ဆန္ျခင္းမ်ားျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူမ အလြန္ပင္ ေမတၱာတရားၾကီးမားေၾကာင္း မိမိကူးခတ္ရမည္႔ ေရမွာလည္း အလြန္ နက္ေသာကာ လိွဳင္းထန္ေနေသာ အေျခေနမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း အျပင္ တကယ္ေတြ႔လိုပါက ထုိမည္းလမ္းသာ သံုးသင္႔ေၾကာင္း အျခာသူမ်ား မသိ၇ိွႏိုင္ရန္ မိမိတို႔မွ လူအေျခေနအသြားလာမ်ားကို ေစာင္ထိန္းၾကည္႔ရွဳ႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းစည္းရံုးခဲ႔ေလသည္။
ဂ်ြန္ယက္ေတာမွ ပထမတြင္ ျငင္းဆန္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ရက္ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ လက္ခံသည္႔သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ မိမိ ကူးခတ္သြားရန္စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ညတြင္ မိမိႏွင္႔ ေတြ႔ေနၾကေသာ အေဖၚ ၃ ေယာက္ပါ ကူညီရန္ ေရာက္လာေစျပီး မိမိအား ေစာင္႔ၾကည္႔ေပးခဲ႔ပါေၾကာင္းတို႔အား ၄င္းအား ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ စစ္ေဆးရာတြင္ ထြက္ခ်က္ ေပးခဲ႔ေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊတို႔၏ ယုတ္မာလွည္႕စားေသာ အၾကံစည္တို႔အား ေကာက္ခ်က္ခ်ဆြဲၾကည္႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂ်ြန္ယက္ေတာ မွ အထက္ပါ က်ဴးလြန္မွဳမ်ုိဳးျဖစ္ေပၚလာရန္ အေျခေနမ၇ိွေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ မလႊတ္ေပး၍ ေနမရေလာက္ေအာင္ပင္ အေျခသို႔ေရာက္ရိွေနျပီး ၊ ၄င္းတို႔ စီစဥ္ထားေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ အၾကံစီမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ မျဖစ္မေန လြတ္ေပးခဲ႔ရပါမူ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္အထိပင္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစားေနခဲ႔ေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ အရူးထေသာ ဂြ်န္ယက္ေတာမွ ေရာက္ရိွလာျပီး ၿကံဖြတ္အသင္းရံုးတြင္ အကူညီေတာင္းခံရာမွ အၾကံဥာဏ္ေပၚလာရျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလႊတ္ခင္ ၃ ပတ္ေလာက္မ်ွသာ လိုေသာ အခ်ိန္တြင္ အနည္းကပ္ တက္သုတ္ရိုက္ ၾကံစည္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနာက္ထပ္ ၁၈ လ ထပ္မံခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ကလိမ္ကလည္နည္းအသြယ္သြယ္ျဖင္႔ က်င္းပကာ တက္သုတ္ရိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းပါ…..
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
အပိုင္း (၃) အား ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါအံုးမည္
ေစာင္႔ေမ်ွာ္ဖတ္ရွဳ႕ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္……ၾကိဳက္သလိုသာ ရွယ္နိဳင္ ေ၀ငွႏိုင္ၾကပါသည္။
အပတ္စဥ္ စေနေန႕တိုင္း တင္ျပေပးသြားပါမည္
အပုိင္း(၁) ကုိ ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳ႕ႏိုင္ပါသည္......
ေနျပီေတာ္အစိုးရေနာက္မွ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚလိုက္ျပီ (၁)
2010 ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ပတ္ေရာက္၇ိွလာေသာ လာအိုဒီမိုကရစ္တစ္သမၼတ ႏိုင္ငံမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Bouasone Bouphavanh ဘိုဆြန္ဘိုဟာဗန္းက ေန႔လည္ ၁၀- နာရီ မိနစ္ ၄၀ မွာ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ကိုဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ လာအို၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွာ သူ၏ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းရန္ ေလယာဥ္မွ ထြက္လိုက္သည္ႏွင္႔ သူေမၽွာ္လင္႔ထားသလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားမွ သူ႕အား ခန္႔ျငားထည္၀ါစြာ ဆီးၾကိဳေနေသာ ျမင္ကြင္းတခုမဟုတ္ရေလပဲ လာအိုႏိုင္ငံ၏ဆက္စပ္လ်ွက္ရိွေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသ ေတာနယ္သူမ်ား ၀တ္ဆင္ေလ႔ရိွေသာ ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားျဖင္႔ ေစာင္႔ၾကိဳေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင္႔ အျခားေသာ ေတာသူမ်ား၀တ္ဆင္ေလ႔၇ိွေသာ အ၀တ္စားမ်ားျဖင္႔ သူအားၾကိဳဆိုေနသည္မို႔ အံ႕ၾသမွင္သက္မွဳပင္ ျဖစ္ခဲ႔ရေၾကာင္း သူ၏ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သံတမန္ခရီးစဥ္ႏွင္႔ အေတြ႔ၾကံဳမ်ား မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားေလသည္။
ထိုေနာက္ အဆိုပါ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပင္ သူသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (ရ) ရက္ ေနျပည္ေတာ္ဘုရင္႕ေနာင္ရိပ္သာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ကပင္ လက္ခံ ေတြဆံုကာ (ႏိုင္ငံ) ႏွစ္ခုအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က အားလံုးမွာ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအၾကား ဘာသာျပန္ဆိုေပးသူ အရာ၇ိွမ်ားမွအပ အားလံုးတို႔သည္ ေတာက္ေျပာင္ ၀င္းလက္ ၾကြရြေနေသာ စစ္၀တ္စစ္သားမ်ားအျဖင္႔ ေႏြးေထြးစြာပင္ စကားေျပာခဲ႔ေၾကာင္ ( ဘိုင္ဘလီယို) အြန္လိုင္းသတင္းစာတြင္လည္း ေဖၚျပထားေလသည္။
ယခုအခါတြင္ ထို လာအို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွပင္ မဲ႔ေခါင္လိုင္းရို သတင္းစာတြင္ သူ၏ အံ႕ၾသမွဳအေၾကာင္း ထပ္မံမွတ္ခ်က္ေပးထားပံုမွာ…. သူသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂ ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ ေဒသဆိုင္ရာ သံတမန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွဳအရ လည္ပတ္သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ပထအၾကိမ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ သူေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူခဲ႔ၾကစဥ္က ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အရာရိွၾကီးမ်ားသူေနရာႏွင္႔သူ အဆင္႔လိုက္ ေနရာယူကာ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း၇ိုက္ယူခဲ႔ၾကျပီး ထိုသိဳ႕ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ကပင္ သူတို႔၏ တပ္မေတာ္ စည္းကမ္းအတိုင္း ရားထူးအလိုက္ အဆင္႔အလိုက္ စီတန္းေနရာယူၾကေစျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအး ၊ ဗိုခ်ဳပ္ၾကီး (သူရ) ေရႊမန္း ၊ ထိုစဥ္အခါက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုး၀င္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္(ယခု)ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ..ေျပာဆိုေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ ထိပ္ပိုင္း အရာ၇ိွမ်ား ငိုေၾကြးျခင္း…..
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ သည္ အလြန္ပင္ က်ားထိုး၀ါသနာပါျပီး စစ္ဘုရင္ တိမွဴး၏ အင္ပါယာထူေထာင္ျခင္းဆိုေသာ စာအုပ္အား လက္ကပင္မခ် အျမဲတမ္း ဖတ္ေလ႔၇ိွသူျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ဘုရင္တိမွဴးသည္ သူ၏ ခ်ီတက္ရာ တပ္မေတာ္၏ ျမင္းကုန္းႏွီးေပၚတြင္သာ အသက္ထြက္ခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သူ၏ က်ားထိုးရာတြင္ ေခၚယူေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လက္ရိွ ၾကံံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး(ဦးေဌးဦး) ႏွင္႔ သူ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးရိွန္တို႔အား အျမဲလိုလိုေျပာျပေလ႔ရိွေလသူျဖစ္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ အက်ဥ္းရံုးက်င္းပေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အရာရိွမ်ား ညစာ စားပြဲျပီးဆံုးသြားျပီးေနာက္ မတ္လ ၃၀ ၇က္ေန႔တြင္ လက္၇ိွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၇ိွေသာ ဘုရင္ေနာင္ ခန္းမသို႔ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ားအပါ၀င္ အရာရိွေပါင္း ၁၁၀ ေယာက္အား နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင္႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအး တို႔မွ ေခၚယူေတြ႔ဆံုကာ လက္ရိွ အ၇ပ္၀တ္ အ၀တ္စားမ်ားအား တဦးခ်င္း အရာင္အဆင္းမတူညီစြာပဲ ေပးအပ္ကာ လက္ရိွမိမိတို႕ တာ၀န္ယူထားေသာ ဌာနအသီးသီးမွ မၾကာခင္ ႏုတ္ထြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲျပီး မိမိတို႔တပ္မေတာ္မွ (၁၇) ႏွစ္ႏွင္႔ (၉)လၾကာေအာင္ ေရးဆြဲခဲ႔ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေပအတိုင္း ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳး တိုင္းျပည္၏တာ၀န္တို႔အား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရိွမိမိတို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ မည္သို႔ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို ဆက္လက္၍ လမ္းညႊမ္မွဳမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၅ မိနစ္မ်ွေလာက္ၾကာေသာ မိန္႔ခြန္းတရပ္ ေျပာခဲ႔ေလသည္။
ထိုေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအးမွ …မိမိအေနျဖင္႔လက္ရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရိွအားလံုးတို႔သည္ မိမိ၏ ေဆြးမ်ိဳး ေမာင္ႏွစ္မ ညီငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး မိမိမွ အကိုၾကီး တေယာက္အေနျဖင္႔ ေျပာလိုသည္မွာ အရပ္ဘက္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ တပ္မေတာ္၏ ၾကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္ႏွင္႔ အက်ိဳးစီးပြားအား ဆက္လက္ ေစာင္႔ထိန္းကာ အထက္မွ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားအား ဦးေသြ႔မသုန္ လိုက္နာေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွ႔ဦး ဦးေဆာင္မွဳ မွ ယေန႔အထိ တပ္မေတာ္ကသာပင္ ေနရာတိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ တပ္ဘက္ ဂုဏ္မ်ား ျမင္႔မား ေတာက္ေျပာင္ခဲ႔ေၾကာင္း သို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔ အရပ္ဘက္သို႔ ကူူးေျပာင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လင္႔ကစား လက္ရိွတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ကာ တိုင္းျပည္၏ ေရွ႔အနာဂတ္ခရီီးအား ဆက္လက္ ေလ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တဦးႏွင္႔တဦး ကာလၾကာျမင္႔စြာ တပ္မေတာ္ ညီအကိုမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ရကာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမွဳ လိုက္နုာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ဆက္လက္ထားရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (မိနစ္) ၃၀ အၾကားမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျပီးေနာက္ အရပ္ဘက္သို႔ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင္႔ အျခားေသာ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားအား ခ်ိပ္လံုခ်ည္ အရပ္၀တ္တိုက္ပံု ႏွင္႔ ေခါင္းေပါင္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ႔ေလသည္။
ထိုသို႔ေပးအပ္ေသာ အခ်ိန္၀ယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္(ယခု) သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ပင္ မ်က္ရည္စက္လက္ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ အျခားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားအဖို႔ မည္မ်ွ ငိုေၾကြးၾကသည္ကို ေျပာဖြယ္ရာ မရိွေၾကာင္းပါ…….
ဒုတိယပိုင္း တတိယပိုင္း မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ လ်ွိဳ႔၀ွက္ခ်က္..ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွ ေနရာေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္ပံု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ အန္အယ္ဒီပါတီအားလွည္႔စားပံု ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ အခင္းက်င္းသို႔ ၀င္ေရာက္ လာပံု လက္ရိွတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္း စသည္မ်ားကို မိမိတို႔ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ေျခရာခံ လိုက္ယူရရိွခဲ႔ေသာ မွတ္တမ္းအခ်က္လက္ ေနရာ ေန႕ရက္ လူပုဂၢိဳလ္ စေသာ အစရိွသည္ အေၾကာင္းရာ အေသးစိတ္မ်ားအား ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
Top of Form
·          

No comments:

Post a Comment