Shwe Dagon

Shwe Dagon

Tuesday, February 4, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္ ထံသို႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ သဝဏ္လႊာ

                                         WWW.PHOTAYOKEKING.ORG
 
သုိ႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
မွ
မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ခင္ဗ်ား
လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ ဦးတည္လိုတယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ ခံစားခြင့္၊ တန္းတူရည္တူ ရပိုင္ခြင့္၊ ဖယ္ဒရယ္ အေျခခံ ဥပေဒကို ဥပယ္တမ်ဥ္နဲ႔ ေလာေလာဆယ္ မစဥ္းစားႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာတာ ၾကားသိရပါတယ္။ အလားတူ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆုိတာကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိခ်က္ ေတြဟာလည္း ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔မ်ားအဖုိ႔ စိတ္လက္ မသက္မသာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ KNU ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္က TV ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ အိမ္မက္ပန္းခ်ီကားလုိ ျဖစ္သြားေတာ့မလားလုိ႔ စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႔အစည္းေတြက ယခင္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိျခင္း၊ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပျခင္း၊ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ျခင္း စတဲ့ Hard Line ကို ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရုိးသားမႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ ရွိရင္းစြဲ ဒီဂရီအမွတ္ကို ဆက္လက္ တက္လာဖုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆုိထားတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာဟာ စစ္ေရး စစ္မ်က္ႏွာထက္ ပိုမို ရႈပ္ေထြး အကဲဆပ္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္သားစိတ္ျဖင့္ ျမင္ေနတာထက္ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝုိင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚသင့္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိတ္ဆႏၵရွိခဲ့ရင္ ေစတနာ အရုိးခံျဖင့္ သတိျပဳစရာမ်ားကို အႀကံျပဳ တင္ျပလုိပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ အဓိက ကိုင္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါး ထိခိုက္ေစမဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ိဳးကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သိထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိခိုက္ေစတဲ့ အခ်က္အလက္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေထာက္ျပရင္လည္း အက်ိဳးအေၾကာင္း မွန္ခဲ့ပါက ေနာက္ဆုတ္ျပဳျပင္ လက္ခံေပးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္၊ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ခြင့္၊ ဖယ္ဒရယ္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဘက္ ညိႇႏိႈင္းရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ပါဝင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၅ % ကို ေလ်ာ့ခ်တာမ်ိဳး၊ ပယ္ဖ်က္တာမ်ိဳးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး လက္မခံႏုိင္တာ လက္ရွိ အပစ္ရပ္ကိစၥ မၿပီးေသးတာကို ေထာက္ရႈၿပီး နားလည္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက တင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ရပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြအတြက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အဲဒီ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္သြားေအာင္ ေထာက္ခံ ေပးေစလိုပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက NLD ရဲ႕ တင္ျပခ်က္၊ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ အတုိက္အခံ မျပဳရင္ေတာင္ ၾကားေနတဲ့ အသြင္မ်ိဳး ဖန္တီးေပးေစလိုပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ ေမတၱာေစတနာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ ဧကန္ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တပ္မေတာ္ကို Professional Army ျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ရဲ႕ ကူညီပံ့ပုိးမႈရေအာင္ ဆက္သြယ္ေရး ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဖခင္ရဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားမႈနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ တစံုတရာ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ခင္ဗ်ား
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုဟာ ဂမၻီရဆန္သလုိ မထင္မွတ္တာေတြလည္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ေျပာရရင္ ဦးေရႊမန္းကို လိုင္းတင္ထားၿပီးမွ ဦးသိန္းစိန္က ေငါက္ကနဲ ေပၚလာတာေတြ၊ ဦးသီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို ခုိင္ၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္ၿပီးမွ ျပဳတ္က်သြားတာေတြ၊ ဦးျမင့္ေဆြကို ထပ္ထုိးတင္ဖို႔ လုိင္းတင္ထားတာေတြကို ေတ႔ြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ဦးတင္ေအး၊ ဦးေဌးဦးတုိ႔လုိ ေကာ္ေကာင္ေတြလည္း မထင္မွတ္တဲ့ သူေတြအျဖစ္ တက္လာႏုိင္ဦးမွာမုိ႔ ခန္႔မွန္းရ ခက္ပါတယ္။ ေကာ္ေကာင္ဆုိလို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကိုယ္တုိင္ ေကာ္ေကာင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ အားမနာတမ္း စမ္းစစ္လုိပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊြဟာ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္နဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိတို႔ကို Line Up ထုိးထားၿပီးမွ ခ်က္ခ်င္းပယ္ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအား အခိ်န္နီးကပ္ေနတာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း တပ္ခ်ဳပ္ရာထူး ေပးလုိက္တာ မွတ္မိပါလိမ့္မယ္။ ဦးသန္းေရႊ တပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ကာစ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဟာ G-2 ဗုိလ္မွဴးအဆင့္သာ ရွိေနလို႔ အဆင့္ ကြာျခားလြန္းတာနဲ႔အညီ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ မရွိႏုိင္တာ သိသာပါတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး တစ္ပတ္စဥ္တည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုအား ဒုတပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ (ၾကည္း) လ်ာထားခဲ့စဥ္က သူငယ္ခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ရင္ေတာင္ သူက ႏွာတဖ်ားသာ ေရွ႕ေရာက္ေနတာ သတိျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဟာ စစ္ရံုး ကက (ၾကည္း) မွာ ေနခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာရယ္၊ ဇာတာခြင္ ေကာင္းတာရယ္၊ ကံထတာရယ္ေၾကာင့္ စင္ေပၚ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္းတုိ႔အေပၚ ဂါရဝတရားေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ အထက္ကို တင္ျပေနရမႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈ၊ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ စီနီယာ Power ဆုိတဲ့ ေလာင္းရိပ္ေတြကို စစ္တပ္ထဲမွာသာ သံုးသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာမွာေတာ့ ဖယ္ရွားဖို႔ အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တပ္ကေန နယ္ဘက္ကို ကူးေျပာင္းသြားတဲ့ ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ တစညနဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေရာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ စသည္တုိ႔ဟာ တပ္မေတာ္ကို ေကာင္းက်ိဳးျပန္ျပဳတာ အလြန္နည္းပါးၿပီး တခါတရံ ျပန္ေတာင္နင္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တစ္ခုမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးက တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္တာေတြ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္ (ၿငိမ္း) ကို္ယ္တုိင္က တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြကို လူေရွ႕သူေရွ႕ ေငါက္ငမ္းခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားအၿပီး လက္ျပႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာစဥ္
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ လက္သံုးစကား စြပ္စြဲေျပာဆုိေနက် ျဖစ္တဲ့ သစၥာေဖါက္တာ မဟုတ္ပါ။ အထက္လူၾကီးဆိုရာမွာ Personal လူပုဂၢိဳလ္အတြက္ဆုိရင္ မွန္ႏုိင္ေပမဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လုပ္တာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ ပုိလို႔ေတာင္ သစၥာရွိတယ္လို႔ ေခၚရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လူၾကီးကို ဘုရားတစ္ဆူူ ဂူတစ္လံုးလုိ ကုိးကြယ္ ကာကြယ္ဖုိ႔ထက္ တုိင္းျပည္အတြက္ ယွဥ္လာရင္ တိုင္းျပည္ကို ဦးစားေပးသင့္သလုိ ပိုၿပီးလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အတုိက္အခံေတြဟာလည္း သူတုိ႔ကုိ ခံုရံုးတင္ဖုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တပ္နဲ႔ျပည္သူ ရင္ၾကားေစ့ ပူးေပါင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံေရး ေရြ႕ကြက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံ သမုိင္းမွာ ေမာ္ကြန္းတင္ရစ္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment