Shwe Dagon

Shwe Dagon

Monday, February 17, 2014

ဦးသန္းေရႊအားအေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရုတ္အစိုးရမွ သံအမတ္ႀကီးအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ညြန္ၾကား

Photo: ဦးသန္းေရႊအားအေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရုတ္အစိုးရမွ သံအမတ္ႀကီးအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ညြန္ၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ အေရးႀကီးသတင္း)

ဦးသန္းေရႊအားအေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရုတ္အစိုးရမွ သံအမတ္ႀကီးအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ဝန္းမွ အေရးႀကီးသတင္းေပးပို႔လာပါသည္ ၊

၁ ၊ ဦးသန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ စတက္ကတည္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ တရုတ္အစိုးရအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ မုန္းတီးမႈမ်ား တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာသည္ ၊

၂ ၊ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးသည္ အၾကပ္ကိုင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းမ်ား လံုးဝ (လံုးဝ) မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဘက္အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ 

၃ ၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ ဦးသန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ားသို႔ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား အမ်ားအျပား လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေပးခဲ့ရသည္ ၊

၄ ၊ ယခုအခါ ျမစ္ဆံုမွအစ လက္ပံေတာင္းေတာင္အဆံုး ျမန္မာျပည္သူမ်ားစိတ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါသည္ဟု ထင္ျမင္ေနမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားရွိသည္ ၊

၅ ၊ ထိုသို႔ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဦးေအာင္ေသာင္း စေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္ ဟုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
သက္ေသမ်ားရရွိထားသည္ဟု သိရသည္ ၊

၆ ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ဦးသန္းေရႊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား ယေန႔တိုင္ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ၊

၇ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ ဗမာ အဓိကရုဏ္းပံုစံ ေသြးထြက္သံယို ထိခိုက္မႈမ်ားအခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာေအာင္ ဦးသန္းေရႊမွ အကြက္ခ် စီမံေနသည့္ ပံုစံမ်ဳိးေတြ႔ေနရသည္ ၊

၈ ၊ တရုတ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ဦးသန္းေရႊ ဘက္မွ အခ်ိန္မွီ ခ်ျပရွင္းလင္းမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးမွ အခ်ိန္မီွ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းမႈ ျပဳရမည္ ၊

၉ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အႏိုင္ရလာေသာ မည္သည့္ အစိုးရကိုမဆို တရုတ္အစိုးရမွ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ လက္တြဲသြားမည္ ၊

၁၀ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မၿပီးမခ်င္း ဦးသန္းေရႊ၏ ဆက္သြယ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ သြားရန္ အထူးလိုအပ္သည္ ၊
ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ဝန္းမွ ေပးပို႔လာေသာ အေရးႀကီးသတင္းျဖစ္သည္ ၊

Hawdeka Khalaylayဦးသန္းေရႊအားအေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရုတ္အစိုးရမွ သံအမတ္ႀကီးအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ညြန္ၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ အေရးႀကီးသတင္း)

ဦးသန္းေရႊအားအေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တရုတ္အစိုးရမွ သံအမတ္ႀကီးအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ဝန္းမွ အေရးႀကီးသတင္းေပးပို႔လာပါသည္ ၊

၁ ၊ ဦးသန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ စတက္ကတည္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ တရုတ္အစိုးရအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ မုန္းတီးမႈမ်ား တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာသည္ ၊

၂ ၊ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးသည္ အၾကပ္ကိုင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းမ်ား လံုးဝ (လံုးဝ) မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဘက္အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ 

၃ ၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ ဦးသန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ားသို႔ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား အမ်ားအျပား လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေပးခဲ့ရသည္ ၊

၄ ၊ ယခုအခါ ျမစ္ဆံုမွအစ လက္ပံေတာင္းေတာင္အဆံုး ျမန္မာျပည္သူမ်ားစိတ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါသည္ဟု ထင္ျမင္ေနမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားရွိသည္ ၊

၅ ၊ ထိုသို႔ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဦးေအာင္ေသာင္း စေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္ ဟုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
သက္ေသမ်ားရရွိထားသည္ဟု သိရသည္ ၊

၆ ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ဦးသန္းေရႊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား ယေန႔တိုင္ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ၊

၇ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ ဗမာ အဓိကရုဏ္းပံုစံ ေသြးထြက္သံယို ထိခိုက္မႈမ်ားအခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာေအာင္ ဦးသန္းေရႊမွ အကြက္ခ် စီမံေနသည့္ ပံုစံမ်ဳိးေတြ႔ေနရသည္ ၊

၈ ၊ တရုတ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ဦးသန္းေရႊ ဘက္မွ အခ်ိန္မွီ ခ်ျပရွင္းလင္းမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးမွ အခ်ိန္မီွ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းမႈ ျပဳရမည္ ၊

၉ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အႏိုင္ရလာေသာ မည္သည့္ အစိုးရကိုမဆို တရုတ္အစိုးရမွ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ လက္တြဲသြားမည္ ၊

၁၀ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မၿပီးမခ်င္း ဦးသန္းေရႊ၏ ဆက္သြယ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အေသးစိပ္ေစာင့္ၾကည့္ သြားရန္ အထူးလိုအပ္သည္ ၊
ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ဝန္းမွ ေပးပို႔လာေသာ အေရးႀကီးသတင္းျဖစ္သည္ ၊

Hawdeka Khalaylay

No comments:

Post a Comment