Shwe Dagon

Shwe Dagon

Friday, December 20, 2013

Cartoon

PhotoPhoto: ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြ ပီတူ သီေခါင္စီရင္းစစ္မီလဲ


တစ္ေန႔ေသာနံနက္တြင္ ျပည္မႀကီးမွေရာက္ ရွိေနေသာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးသည္ သူ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ဗမာစကားကို ေကာင္းစြာၾကြယ္ဝေစရန္  ကြၽန္ေတာ့္ထံသို႔ လာေရာက္ ေလ့က်င့္ေျပာဆိုသတတ္။  ”မိဂလာပါ မကီးေရ၊ ဝ မီတိတာေလး နည္းနည္း ေမးခ်င္လယ္၊ နီေထာင့္ဆယ့္ေလး(၂ဝ၁၄)မွာ နီတို႔ အီလုပ္ေတြ မီတိရားမ်ား လယ္လား၊ ခ်ီးပြားေရးေတြ အီမ်ားကီးတိုးမယ္၊ နီတို႔ အီလုပ္ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ မယ္လယ့္”
 ”ဟုတ္ပါ့ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ ၂ဝ၁၄ ဟာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အတြက္ စပယ္ရွယ္ပဲဗ်၊ ကမၻာက ျမန္မာကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မယ့္ႏွစ္”
”အာရား၊ နီဗီမာပီသလယ္၊ ဝ နည္းနည္းေျပာ လယ္၊ နီေသာက္ရမ္းၾကြားလယ္၊ ကိတ္စမီခ်ိဘူး၊ ကီမာ ကီး လာမၾကည့္လည္း၊ ဝ တို႔ၾကည့္ပါလယ္”
”ေတာ္ပါ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို႔ ၾကည့္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ျမန္ မာျပည္တစ္ျခမ္းေတာင္ ကုန္ေတာ့မယ္၊ ကဲ ေစာေစာ ကစကား ဆက္ပါဦး”
 ”ဝမီတိလို႔ ေမးခ်င္လယ္။ တီေခါင္စီရင္းက ဘာ လုပ္လဲ၊ ပီတူေတြအတြက္ စစ္လဲမကီး”
”ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လူမ်ိဳးစံုတယ္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီး ရဲ႕၊ ၁၃၅ မ်ိဳးေတာင္ရွိတယ္။ လူဦးေရကလည္း တိတိ က်က် မသိရေသးဘူး၊ ခန္႔မွန္းေျခပဲရွိေသးတယ္။ မွတ္
ပံုတင္ရွိတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားဟုတ္ ခ်င္မွ ဟုတ္တာ။ တခ်ိဳ႕လည္း လူမ်ိဳးမွန္တယ္။ တိုင္း ရင္းသားစစ္ပဲ။ မွတ္ပံုတင္မရဘူး။ ျပႆနာေတြက မ်ား တယ္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ႕။ အဲဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းစစ္တာ”
     ”ေကာင္းလယ္၊ ေကာင္းလယ္၊ တီခုေတာ့ရွိလယ္ မကီး၊ တူတို႔ေမးခြန္းေတြ မီတိရားမ်ားလယ္၊ ပီတူမွန္မွန္ ေျဖမိလဲ မကီး”
”ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ႕”
”နီတိပါလယ္မကီး၊ တီခ်ိဳ႕ မီတိရား ခ်မ္းသာလယ္၊ အီေတြ၊ ေျမေတြ၊ ကားေတြ၊ ကုန္ပနီေတြ အီမ်ားကီး ပိုင္လယ္၊ မီရားေတြမ်ားလယ္၊ မီရားကီးရွိလယ္၊ မီရား ငယ္ရွိလယ္၊ တူတို႔ ပီလိုလုပ္မိလဲ မကီး”
 ”ေအးဗ်၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးေျပာတာ ဟုတ္တာပဲ၊ ကိုယ္က ဘာမွမေျဖတာ ထားဦး၊ ဟဝါမေလးေတြက ကိုယ့္နာမည္ထည့္ေျပာ၊ ကိုယ္ဝယ္ေပးထားတာေတြ
ေလွ်ာက္ေျပာမွ ဒုကၡ၊ သိပ္ေတာ့မ႐ိုးတဲ့ အစီအစဥ္ပဲဗ်”
 ”အဲလာ ဝေျပာလယ္၊ နီတို႔အီရပ္သားက ကိတ္စ မခ်ိဘူး၊ ဟို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကီးေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငယ္ေတြ ကိတ္စ ရွိလယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြ မီတိရားခက္မယ္၊ ပီတူ သီေခါင္စီရင္းဝင္စိမလဲ မကီး၊ ဝ အားကီးသိခ်င္လယ္၊ နီစာအုပ္ေတာင္ ထုတ္လို႔ရလယ္မကီး”
”ေပါက္ေဖာ္ႀကီး ေစာေစာစီးစီး ျပႆနာရွာတာပဲ။ အဲဒါအမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈဗ်၊ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ရြာေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကို ဘယ္သူက ဝင္စစ္ရဲမွာတုံး”
”ဝတီကယ္ သိခ်င္လို႔ေမးလယ္မကီး၊ ဗီမာစီကားပံု ရွိလယ္၊ မီတိလင္ေမး မီခ်င္လင္ေဆးေလ၊ ဝတိခ်င္ လို႔ေမးလယ္ေလ”
”ေအာင္မေလး ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ လုပ္လိုက္ဟ မသိလွ်င္ေမး၊ မစင္လွ်င္ေဆးတဲ့လား၊ ကိုင္း ဒါဆို လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကိစၥေမးေပးမယ္”
”ေကာင္းလယ္မကီး၊ က်ီပြင့္ျပ မီးခြန္းျဖစ္မယ္လယ္”
”ၾကယ္ပြင့္္ပဲျပျပ၊ ဘားပဲျပျပ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကို ဘယ္လိုသန္းေခါင္စာရင္းစစ္မလဲ၊ ဘယ္သူ ေတြစစ္မလဲ၊ ဘယ္လိုေမးခြန္းေတြ ေမးမလဲ၊ ဘယ္လို ေမးခြန္းေတြ မေမးရဘူးလဲ၊ အဲဒါ လႊတ္ေတာ္ကို ေမးရ မယ္ဗ်”
 ”အာ၊ ဝ ခ်င္းခ်ားမိတာ တီခုရွိလယ္။ နီတို႔မွာ က်ိဳတင္မဲရွိလယ္မလား”
”ရွိတယ္ေလ၊ လက္ရွိအစိုးရက ႀကိဳတင္မဲအစိုးရပဲ၊ သူတို႔ အဲဒီမဲေတြနဲ႔ အစိုးရျဖစ္လာတာ၊ မသာေတာင္ ႏွစ္မဲထည့္တယ္လို႔ လူရႊင္ေတာ္ေတြ ပ်က္ေသးတယ္၊ ဒီဘဝအတြက္ရယ္၊ ေနာင္ဘဝအတြက္ရယ္ ႀကိဳထည့္ သြားတယ္ဆိုပဲ”
 ”အီခု က်ိဳတင္သီေခါင္စီရင္း လုပ္လို႔မီရဘူးလား”
”ဒါလည္းရတာပဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြ၊ စစ္တပ္ေတြ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲအေဟာင္းေတြ၊ အသစ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီး ဝန္ေလးေတြ၊ အကုန္လံုးႀကိဳတင္ သန္းေခါင္စာရင္းထည့္ မယ္နဲ႔တူတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ သိပ္လုပ္တာ ထံုးစံပဲေလ”
 ”နီနဲ႔ ဝနဲ႔ အီေမးအီေျဖလုပ္မယ္၊ နီမွန္မွန္ေျဖမီ လားမကီး”
”လုပ္ေလ၊ ေျဖသင့္တာေတာ့ ေျဖမွာေပါ့”
”အာရား၊ နီလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလို မီလုပ္နဲ႔ေလ၊ နီနဲ႔ ဝနဲ႔ အီစမ္းသီေခါင္စာရင္းစစ္မယ္လယ္”
”ကဲ၊ ေမးဗ်ာ”
”ဝ ေမးမယ္၊ နီ မီရားပီနီေယာက္ရွိလဲ”
”အဲ…အဲ၊ အဲဒါ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းပဲ၊ နည္း နည္းခက္တယ္ဗ်၊ စိစစ္ေရးရွိတယ္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ႕ မေျဖဘူးဗ်ာ”
”ရလယ္၊ ရလယ္၊ ကိတ္စမိခ်ိဘူး၊ ဝလဲ ဒီလိုပါပဲ လယ္၊ အီတြင္းေရးေတြ တိပ္ေျပာလို႔ မီေကာင္းတာေတြ ရွိလယ္၊ ကဲ နီအီပီနီလံုးရွိလဲ”
”အိမ္လား၊ တစ္လံုးမွ မရွိဘူး”
”အာရား၊ ဒါနီ႔အီမီဟုတ္လား”
”ငွားေနတာ”
”ႏို႔ မီးမမွာေကာ မီစိဘူးလား”
”သူမွာေတာ့ရွိတယ္၊ ဒီမွာ မဟုတ္ဘူး၊ နယ္မွာ”
”နီ လခ်ာပီေလာက္ရလဲ”
”တစ္သိန္း”
”ဘာညာဘာညာမီရဘူးလား”
”ေျဖလို႔ မျဖစ္ဘူး ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ႕၊ မိန္းမနဲ႔ ျပႆနာတက္မယ္၊ သူ သိလို႔မျဖစ္ဘူးဗ်ာ”
”မီေျဖနဲ႔ မီေျဖနဲ႔ ဝ တီေဘာေပါက္လယ္၊ နီ အခြန္ေဆာင္လား”
”ဟ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကလည္း၊ ရတာကမွတစ္သိန္း၊ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ အခြန္ေဆာင္မွာတံုး”
”ဝါး နီစာအုပ္ေတြ ထုတ္လယ္ေလ၊ ပိုက္ခ်ံရ လယ္ေလ၊ အခြန္မီေဆာင္ဘူးလား”
”အဲဒါလည္း စားတာနဲ႔ ကုန္တာပဲဗ်”
”နီ အီရက္ေသာက္လား”
”နည္းနည္းေပါ့”
”ေခ်းလိပ္”
”တစ္ဖြာႏွစ္ဖြာပါဗ်ာ”
”မာခ်က္သြားလား”
”ရံဖန္ရံခါေပါ့ေလ”
”ဟဝွာ ဟဝွာေရာက္ေသးလား”
”ဒါေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပဲ၊ မေျဖဘူးဗ်ာ”
”နီတို႔ မီက်န္းမာရင္ ေခ်းခန္းသြားလား”
”တစ္ခါတေလသြားတယ္၊ မသြားတာမ်ားတယ္”
”ဆန္ပီေလာက္ကုန္လဲ”
”ဆယ့္ေလးငါးျပည္”
”တီေန႔တီေန႔ ေခ်းဖိုးပီေလာက္ရွိလဲ”
”သံုးေထာင္၊ သံုးေထာင့္ငါးရာ”
”နီေတာ္လယ္မကီး၊ နီ႔ကိုပီတူမွ ျပတီနာ မီရွာ ေတာ့ဘူး၊ နီပိုက္ခ်ံရလယ္၊ ခ်ားလယ္၊ ေသာက္လယ္၊ ကုန္လယ္၊ အီမီဝယ္ဘူး၊ ကားမီဝယ္ဘူး၊ မီရားေပါက္ ခ်နလည္းမီထားဘူး၊ တီခုေတာ့ရွိ လယ္မကီး၊ နီပီေတာ့ မွ ဝန္ကီးမီျဖစ္ဘူး”
”ဘာလို႔လဲ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ႕”
”နီ’အ’လယ္မကီး၊ နီေတာ္ေတာ္ ‘အ’လယ္၊ နီ႔မွာ ဘာမွ မီစိဘူးလယ္၊ တီေခါင္စီရင္းစိတာ နီဘာမွမီတိ ဘူး၊ နီတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းအီမ်ားကီး အီစိုးရလုပ္ မီလို႔စီ တာ၊ နီမီတိဘူးလား”
 ”ကြၽန္ေတာ္ တကယ္နားမလည္ဘူး ေပါက္ေဖာ္ ႀကီးရဲ႕”
”ဝ ကို နီေျဖလယ္၊ နီ႔လခ်ာနဲ႔ နီ လံုးလယ္ခ်ာ လယ္လိုက္ေနလယ္၊ နီ ပီလိုအီမတ္ျဖစ္မီလဲ မကီး၊ နီ႔မွာ ဘာမွ မီခ်ိဘူးလယ္၊ နီခ်မ္းသာရင္ ျပတီနာျဖစ္မယ္၊ နီပိုက္ခ်ံ ဘယ္ကရလဲ တူတို႔ေမးရင္ နီ ပီလိုလုပ္မီလဲ”
”ဟ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကလည္း၊ အခုလည္း NLD အမတ္ေတြထဲမွာ သာမန္လူေတြ အမ်ားႀကီးပဲဟာ”
”ဟုတ္လယ္ေလ၊ အီခု ပီတူခ်မ္းသာလယ္၊ ပီတူဆင္းရဲလယ္၊ တီရားဝင္ မီျဖစ္ေသးဘူးလယ္၊ သီေခါင္စီရင္းစစ္ၿပီးရင္ တီရားဝင္ျဖစ္မယ္၊ ျပတီနာအီ မ်ားကီးရွိလယ္မကီး”
 ”ေၾသာ္၊ အခြန္ကိစၥေတြ မပါေစရဘူးဆိုတာ ဒါ ေၾကာင့္လား”
”နီလဲ ‘အ’လယ္၊ နီတို႔ ဆင္းရဲသားေတြ ပီေတာ့မွ အီစိုးရလုပ္လို႔ မီရေတာ့ဘူးမကီး၊ ပိုက္ခ်ံရွိတဲ့ အီစိုးရ လူေတြ၊ အီစဥ္အီၿမဲ အီစိုးရျဖစ္မယ္၊ ဝေျပာတာ နီ မီယံုရင္ ေစာင့္ကိလယ္မကီး”
   ”မသိပါဘူး ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊  မရွိဆင္းရဲသား ေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ကူညီမလို႔ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္မယ္ထင္ထားတာ”
”အာရား၊ ဘိုေအာင္ဒင္လို ဝရယ္ခ်င္လယ္ကြယ္ မကီး၊ နီတို႔ အီခုဆင္းရဲလယ္၊ အီစိုးရက မီတိရားခ်မ္း သာလယ္၊ သူတို႔ပိုက္ခ်ံေတြ နီတို႔ရလား၊ နီတို႔ကို ကုလ တမီဂနဲ႔ ထိုးထိုးထည့္လယ္၊ တီေတာင္းစားျပည္သူ ေတြလုပ္လယ္၊ တူတို႔ ပိုက္ခ်ံနဲ႔တူတို႔ မီကူညီဘူး၊ နီတို႔ ကို ကီဗာကေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သူတို႔လုပ္လယ္၊ အီစိုးရက သတ္သတ္၊ နီတို႔က သတ္သတ္ပဲမကီး၊ အီစိုးရက ခ်ီးပြားေရးလုပ္လယ္၊ နီတို႔က တီေတာင္းစားလုပ္ရလယ္၊ ဝ အီမ်ားကီး စိမိေကာင္းဘူး၊ ဝ တီကယ္ေခ်တနာနဲ႔ ေျပာပါလယ္”
 ”စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႔ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ ဝဋ္ေၾကြးပါ့ဗ်ာ”
”အဲတာ ဝမီသိဘူး၊ ဝတို႔ခ်ီမွာ အီစိုးရလဲ ေကာင္း ေကာင္းခ်ားလယ္၊ ၿပီတူေတြလဲ ေကာင္းေကာင္းေကြၽး လယ္၊ ျပတီနာသိပ္မီရွိဘူး”
”ဒါထက္၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို႔ဆီမွာ သန္းေခါင္းစာ ရင္း စစ္လား”
”ပီတူမွ မီစစ္ဘူးလယ္၊  ဝတို႔မွာ ေန႔တိုင္းေနတိုင္း ေသ၊ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ေမြးလယ္၊ မီေတခင္ အီလုပ္ လုပ္လယ္၊ ထီမင္းမ်ားမ်ားခ်ားလယ္၊ ပိုက္ခ်ံရွာလယ္၊ ခ်ီးပြားေရးလုပ္လယ္”
”ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးေျပာသလို ၂ဝ၁၄ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တာ လိုက္ေလ့လာၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးခ်င္ေသးတယ္”
”နီေတာ္ေတာ္႐ူးလယ္မကီး၊ နီ႔ကို ပီတူေခၚမီလဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာေတြ သီေခါင္ စီရင္း ပီတူဝင္စစ္ရဲမီလဲ၊ ဝလဲ အားကီးသိခ်င္လယ္ မကီးေဝ”

မာန္(ေတာင္လံုးျပန္)
Popular Myanmar NewsPhoto

No comments:

Post a Comment