Shwe Dagon

Shwe Dagon

Thursday, December 19, 2013

၈၈ ကိုကိုၾကီး ေလာဘၾကီးသြားေလျပီ (ဂိုလ္ရွယ္ေလး)


၈၈ ကိုကိုၾကီး ေလာဘၾကီးသြားေလျပီ (ဂိုလ္ရွယ္ေလး)
88 ဆိုတဲ႔ ရွစ္ပူးေခါင္းေဆာင္လို႔ေျပာၾကတဲ႔ ကိုကိုၾကီးထံသို႔ တိုက္ရိုက္ ေရးရျပီ… အေၾကာင္းမွာ ကိုကိုၾကီး ေလာဘၾကီးသြားျပီဟု ထင္သည္။ ကိုကိုၾကီးက ရွစ္ပူးေတြထဲမွာ ပြဲခ်ဳပ္ဆရာ ျဖစ္ေနတာၾကာေလျပီ ..၈၈က အတူတူ ျဖတ္သန္းၾကသူမ်ားထဲမွပင္ ညိုထြန္း ႏွင္႔ အျခားေသာ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဂုတ္ခြစီးထားေလသည္။ ကိုကိုၾကီးေျပာလ်င္ လိုက္လုပ္ၾကရသည္ ။ ကိုကိုၾကီးက သည္အရာလုပ္ ဟိုအရာ မလုပ္ႏွင္႔ဆိုလ်င္ အားလံုးေက်ာက္ရုပ္လို ျဖစ္ၾကရ၏… ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားလည္း ကိုကိုၾကီးကို သြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ရသည္။ မဖူးေမ်ွာ္လ်င္ အႏၱရယ္ရိွၾကသည္။ ကိုကိုၾကီး ျငိဳျငင္ပါလ်င္ ထမင္းစားမ၀င္ျဖစ္ၾကရသည္။ ကိုကိုၾကီးက…ငါေျပာတာလုပ္ ငါ႔ကို ေစာဒက မတက္ႏွင္႔ဟု ဆိုလ်င္ အားလံုး အသက္မဲ႔စြာ ရွစ္ပူးရံုးခန္းထဲတြင္ လိုက္နာၾကရသည္။ ငါႏိုင္ငံျခားထြက္ျပီး အာလူးေတြ သြားေရာင္းဖို႔ရိွတယ္ ဒီမွာ က်န္ခဲ႔သူေတြ ငါမသိပဲ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တာမ်ိဳး မီဒီယာႏွင္႔ ထိေတြ႕တာမ်ိဳး မလုပ္ရဟုဆိုလ်င္ အားလံုးက လိုက္နာၾကရေသာ ၈၈ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အမိန္႕အားနာခံၾကရသည္။ ကိုကိုၾကီး ေထာင္ကလြတ္လာသည္ႏွင္႔ ေျပာပံုဆိုပံုမ်ားသည္ ဥပေဒဘက္ဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ားအား အေလးထားကိုင္စြဲေျပာဆိုေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုကိုၾကီးသည္ ၈၈ အေရးခင္းမျဖစ္ခင္ကပင္ ဦးေန၀င္း၏ တရားေရးသင္တန္းႏွင္႔ ဆရာမသၤ ိခ္ ေျပာေသာ မဆလ အရူးေထာင္ဟုေခၚေသာ ဗဟိုႏိုင္ငံေရးေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ဖူးသည္။ ထုိေၾကာင္႕ အခ်ိဳ႔ေသာ ကိုကိုၾကီးစကားလံုးတို႔သည္ တဆည ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာေသာ စကားမ်ားႏွင္႔ ထပ္တူျဖစ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ားပင္ပါသည္။ ရခိုင္ ႏွင္႔ ဘဂၤလီ အေရးခင္းတြင္ ကိုကိုၾကီးျဖတ္သန္းေျပာဆိုခဲ႔ပံုမ်ားအား သတိထားကာ ျပန္ၾကည္႔ရွဳ႕ႏိုင္ၾကမည္ထင္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးနစ္နာႏိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို အဓိကထားေျပာေလသည္။ တဖက္ကၾကည္႔လ်င္ ကိုကိုၾကီးအား ေနျပည္ေတာ္မွ ခ်ီးေျမာက္ ေဌာပနာျပဳေလသည္။ ဒုတိယသမၼတထိပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟုပင္ ေနျပည္ေတာ္ မွ ေျပာၾကားသည္ကို ကိုကို သြားရည္ေတာက္ေတာက္ ယိုက်ဘူးသည္။ ကိုကိုၾကီးသည္ ေထာင္ထဲတြင္ တႏြယ္၀င္တစဥ္ပါအျဖစ္ႏွင္႔သာ ေနခဲ႔ရ၏ သူ၏ ေျပာင္ေျမာက္ ေတာက္ပေသာ လုပ္ရပ္အားမယ္မယ္ရရ ျပပါဆိုလ်င္ ဦးခင္ညြန္႔ဦးစီးခဲ႔ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးက ဟားတိုက္ရယ္ေမာေနေပမည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသားထု၏ ၾကည္ညိုမွဳ ခ်စ္ခင္မွဳကိုေတာ႔ မဖိတ္ေခၚပဲ သူရခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုကိုၾကီး မသိသည္ကို သိေအာင္ စာေရးသူေျပာရေပလိမ္႔မည္။ ကိုကိုၾကီးတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္သို႔ျဖစ္လာၾကသနည္း?... ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေပၚမွဳႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စာေရးသူ ဆန္းစစ္ၾကည္႔သည္။ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္ေပၚပံုအား ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးပင္ ျမင္ႏိုင္သည္။ (၁) အေျခေနက ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္လာရေသာ ေခါင္းေဆာင္ (၂) ေခတ္က ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ (၃) အရည္ခ်င္းက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ တလံုးတ၀ ရိွေသာေၾကာင္႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပၚမွဳအား အမ်ားၾကီး ဆန္းစစ္စရာမလိုပါ… ကိုကိုၾကီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရေသာ ကာလသည္ အေျခေနက ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟုပင္ စာေရးသူ အတိလင္းျမင္သည္။ ထုိအခ်ိန္ဆိုေသာ ၈၈ အေရးခင္းကာလတြင္ ေက်ာင္းသာထုလွဳပ္ရွားမွဳ အင္အား အရွိန္ဟုန္မွာ ၾကီးမားလြန္းသည္…ထိုေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသာထုတြင္ ေသျခာေရရာေသာ အသင္းဖြဲ႔ႏွင္႕ ဦးေဆာင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ အား ထိုကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခေနက ျပဌာန္းလာေလသည္။ ထိုေၾကာင္႔ ကိုကိုၾကီးအဖို႔မွာလည္း တႏိုင္ငံလံုးမွ ေက်ာင္းေပါင္းစံုက မဲေပးေထာက္ခံထားျခင္ မျပဳခဲ႔ေစကာမူ အေျခေန၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ျပရျပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေလသည္။ ယခု အေျခေနသည္ ၈၈ ကာလက အေျခေနမ်ားႏွင္႔ မိုးနဲ႔ေျမ ကဲ႕သို႔ပင္ ကြာလွမ္းသြားေလျပီ၊ သို႔ေသာ္ ကိုကိုၾကီးအေနျဖင္႔ ဗကသ ဒုဥကၠဌမွ တရား၀င္ ႏုတ္ထြက္ျပီး လက္ရိွစုတည္ေနေသာ ဗကသ အားလြဲေျပာင္းေနရာေပးလိုက္သည္ဆိုေသာ သတင္း တခါမ်ွပင္မၾကားခဲ႔ရပါ။ ကိုကိုၾကီးသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ အမ်ိဳးသား ႏွင္႔ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အက်ိဳးကို ေရွ႕ရွဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးမွ ခြဲထြက္ကာ ရွစ္ပူးထဲမွ အမည္မေဖၚလိုသူ အခ်ိဳ႔ႏွင္႔ နယ္စပ္ျပန္ လူသတ္သမား ၊ အၾကံေပးမ်ားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ တစြန္းတစ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္လာေသာ ထူးျခားဆံုး ျဖစ္သည္႔ ုူပါတီေထာင္ကာ ပါတီႏိုင္ငံေရးေလာက တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ရွစ္ပူးအုပ္စုထဲတြင္ ပထမဆံုးေသာ အာဏာ ရူး အေတြးေခၚအား စတင္ ေမြးဖြားေပးသူ ျဖစ္သည္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမ ဂတိသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္မွီကပင္ လူပင္လယ္ထုထည္ၾကီးအား ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အၾကီမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂတိေပးခဲ႕သည္အေလ်ာက္ သူမအေနျဖင္႔ အေကာက္ထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္လာျပီ ျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စာေရးသူမွ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးစား ျဖစ္ေပၚရျခင္းအေၾကာင္းတရားအား တိုင္းတာ စစ္ေထာက္ၾကည္႕ေသာ္ သူမသည္ စာေရးသူ ေဖၚျပေသာ ေခါင္းေဆာင္ (၃)မ်ိဳးစလံုးတြင္ အံ၀င္ခြင္က် ကိုက္ညီေနေလသည္။ ေျခေနရျဖစ္ေပၚရေသာ ေခါင္းေဆာင္ တမ်ိဳးတည္းမဟုတ္ပဲ ေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင္႔ ကိုက္ညီေနေသာ ေခါင္းေဆာင္လဲ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုတင္မက အရည္ခ်င္းမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္တည္ေနေသာေၾကာင္႔ ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ဂတိအတိုင္းသူမ ဆက္သြားေနေလျပီ…သို႔ေသာ္ အသားထဲမွပင္ မပုတ္မသိုးခင္တြင္ ေလာက္ေကာင္မ်ား ထြက္က်လာေလသည္။ အေၾကာင္းမွ ခ်မ္းသာျခင္းကင္းေ၀းမည္႔ဒဏ္ကို မခံစားႏိုင္ေသာ ၈၈ မွ ကိုကိုၾကီးသည္ …ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္းခြန္းတြင္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္လ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္မွပင္ …အာပြလာေသာ အာရွမွ အထင္က ေဖါက္ျပန္ေရး စကားလံုး သြတ္သြင္းလိုက္သူျဖစ္ေလသည္။ ၄င္း၏ အၾကံေပး နယ္စပ္ျပန္ လူသတ္သမားမ်ား၏ စကားလံုးႏွင္႔ ဗဟု အဖြဲ႔မွ ခ်ေပးသည္႔ စကားလံုးမ်ားျဖင္႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ရန္ကာလမဟုတ္ပဲ ၊ ယံုၾကည္မွဳဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေသာ အေျခေနမ်ိဳးတြင္သာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျခံစည္းရိုးေပၚတြင္ ငါသည္ ဟိုဘက္မဟုတ္ သည္ဘက္မဟုတ္ ဆိုေသာ စကားျဖင္႔ တဖက္ဖက္ကို ျမဴဆြယ္ခဲ႔ေလသည္။ ကိုကိုၾကီးသတိမထား ေလာဘမ်ားသြားသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာရသနည္း ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ကိုကိုၾကီး ေမာဟ မ်ားသြားသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆက္၀င္ပါလ်င္ မိမိ မွ ၂၀၁၄ ထူေထာင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖို႔ မဲအလံုေလာက္ရႏိုင္ေျခ ရိွေပမည္မဟုတ္ပဲ ၊ လက္ရိွအေျခခံဥပေဒအား အစိုးရမွ မျပင္ပဲ တင္းခံသြားနိုင္မွသာလ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၅ တြင္ ၀င္လာေတာ႔မည္မဟုတ္၍ မိမိႏွင္႔ မိမိ ၂၀၁၄ တြင္ ထူေထာင္လိုေသာ ပါတီအတြက္ မဲအေရတြက္ လံုေလာက္စြာရမည္ဟု ဆင္ၾကီးလိုၾကံျပီး ထင္ရာစ္ိုင္းေျပာဆိုမွဳမ်ိဳး ပထမ ဆံုးအၾကိမ္သာ ျဖစ္သင္႔သည္။ ကိုကိုၾကီးအား စာေရးသူ ေမးခြန္းထုတ္ရေလမည္ ၊ ယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေပးရာ တံတား (Confidential Bridge) ခိုင္ခိုင္မာမာတခုေလာက္ျပေစခ်င္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြျပန္လႊတ္ေပးေနတာပဲ ဆိုေသာ စကားလံုးအဖို႔ကေတာ႔ အစကတည္းက ဖမ္းစရာ မလိုသူေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ လာဒ္လာဘေတြ ေမ်ွာ္ကိုးျပီး ျပန္လႊတ္ေပးတာ အသင္ ကိုကိုၾကီး ကိုယ္တိုင္ပင္ စစ္တုရင္ ကစားခံုေပၚက ပြန္းကေလး ျဖစ္ခဲ႔ဘူးသည္ဟု ဆိုလ်င္ လံုေလာက္ေပမည္။ သို႔ေၾကာင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား လက္ရိွ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ ျမန္မာ႕တပ္မေတာ္အား ေတာင္းဆိုေျပာၾကားေနျခင္းသည္ စာေရးသူ ေျပာခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုၾကီးမေျပာေသာ( Confidential Bridge) ယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေပါင္းကူးေပးမည္႔ တံတားျဖစ္ေလသည္။ အစိုးရဘက္မွ၊ လႊတ္ေတာ္မွ၊ ကာကြယ္ေရးစစ္ဘက္ဌာနမွ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ လက္ရိွခံစားေနရေသာ ဘ၀ ဒုကၡမ်ားအား ကုစားႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚတြင္ မည္သို႔ ေစတနာရိွေၾကာင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား မည္သို႔ယံုၾကည္ျပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားကလည္း လက္ရိွ အစိုးရႏွင္႔ တပ္မေတာ္အား ျပန္လည္ယံုၾကည္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာ ေပါင္းကူးတံတားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသာလ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခေနအရ ျဖစ္ခဲ႔ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ႔သူ ကိုကိုၾကီး တေယာက္ သိႏိုင္ပါလ်င္ ။……….. ဆက္လက္၍ ရွစ္ပူးအခ်ိဳ႕ လိုက္ကာေနာက္မွ လ်ွိဳ႕၀ွက္မွဳမ်ားအား မၾကာခင္ တင္ျပေပးပါမည္။
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment