Shwe Dagon

Shwe Dagon

Thursday, November 7, 2013

ဓါတ္႐ုုိက္ ဓါတ္ဆင္


ဓါတ္႐ုုိက္ ဓါတ္ဆင္
ဓါတ္ပံုုဆရာေတြရဲ႕ေလးစားဖြယ္မိမိရရ႐ုုိက္ခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပံုုႏွစ္ပံုုကိုု တြဲဖက္တပ္ဆင္ၾကည့္တာပါ ။
ဒီပံုုႏွစ္ပံုုကေနရာတခုုမွာ တခ်ိန္စီ တခုုစီ တသီးတျခားျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ ဒီပံုုႏွစ္ပံုုမွာပါတဲ့လူႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘယ္သူေတြပါလိုု႔ေျပာဖိုု႔လိုုမယ္မထင္ပါဘူး သူတိုု႔ႏွစ္ေယာက္လံုုး စည္းကမ္းတင္းၾကပ္လြန္းပါတယ္ဆိုုတဲ့... တပ္မေတာ္ရဲ႕ရင္ေသြးေတြပါ ...။

No comments:

Post a Comment