Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, November 27, 2013

ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာ (သံတမန္သတင္း)Photo: ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာ
(သံတမန္သတင္း)

ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ရရွိေရးသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အိပ္မက္ႀကီးမ်ားထဲမွ ထိပ္ဆံုးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးသန္းေရႊတစ္ေယာက္ ေသာက္ေသာက္လဲေငြကုန္ခံကာႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ား နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ရယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ဳိးစံုလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ပဲခူးရိုးမေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ရိုးမအစပ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရ ေဆးကုခဲ့ရသည္ဟု ဆရာဝန္အသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း သိရသည္ ၊

သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ သေဘၤာမ်ား အႀကိမ္အရည္အတြက္ မည္မွ်မွန္းမသိေအာင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာဆိုက္ကပ္ခဲ့ဘူးသည္မ်ားလည္းရွိသည္ ၊

နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္းတြင္းလမ္းမွ မသယ္ပဲ ေရလမ္းမွ သယ္ယူသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ကိရိယာမ်ား ပါေနသည့္ သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရသည္ ၊

ယူေရနီယံဆိုေသာ သတၱဳအမ်ဳိးအစားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည္ဟုေသာ သတင္းမ်ားလည္း နဝတ ပတၱျမားႀကီး သတင္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ထြက္လာခဲ့ဘူးသည္ ၊

ယူေရနီယံကို ဒီမွာတင္ သန္႔စင္ႏိုင္ၿပီဟု ၂၀၀၅ မတိုင္ခင္မွာ ဦးသန္းေရႊက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္ ၊

ေခတ္မီ စစ္သံုး ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို၏ အရြယ္အစားမွာ ၅ေပပတ္လည္ ၁၀ေပအရွည္ အရြယ္ေလာက္သာရွိေတာ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပလူတိုနီယမ္သည္ အဓိကက်ေသာ ပစၥည္းသည္ျဖစ္သည္ ၊

ပလူတိုနီယမ္ကိုရရွိရန္ ယူေရနီယမ္ကို ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုထဲတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ၿပိဳကြဲေစရသည္ ၊

ယူေရနီယမ္မွ ပလူတိုနီယမ္ျဖစ္ေအာင္ ၿဖိဳခြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ထြက္လာသည့္ ျမင့္မားျပင္းထန္ေသာ အပူပမာဏႀကီးကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၏ အဓိက အခက္အခဲႀကီးျဖစ္သည္ ၊

ဦးသန္းေရႊက တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အႀကံထုတ္ရာ ေဝးလံသီေခါင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ အဆိုပါဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားမွ ေရကို သဘဝနည္းအတိုင္း သြယ္ယူကာ အပူဖလွယ္ရန္

အႀကံထုတ္ၾကသည္ ၊

ရရွိလာေသာ အႀကံအရ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ၾကသည္ ၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ မနီမေဝး ၁၀ မိုင္ပတ္လည္တြင္ အထူးလွ်ိဳ႔ဝွက္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ ေျမေအာက္ထဲတြင္ အေသးစား ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ထားရွိၾကသည္ ၊

ဆည္ႀကီးမ်ားမွ ေရမ်ားကို တႏွစ္ပတ္လံုး အသံုးခ်၍ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို လည္ပတ္ၾကသည္ ၊

မၾကာမီတြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆေနသူမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္ ၊

၂၀၁၅ မတိုင္မီ ဦးသန္းေရႊလက္ထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး တစ္လံုးထက္မနည္း ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီဆိုပါက ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ ၊

ယခုအခါ ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ ၊

ဦးသန္းေရႊ၏ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားကိုလည္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္သနည္းဟု ခန္႔မွန္းစံုစမ္းေနၾကသည္ ၊ ဦးေမာင္ေအးကို မျဖစ္ႏိုင္ဟု အားလံုးယူဆထားၾကသည္ ၊

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္ ၂ ဦးမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ဦးတင္ေအးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆေနၾကသည္ ၊

အဆိုပါလွ်ိဳ႔ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ လုပ္ခဲ့သူ ဦးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း တစြန္းတစ သိႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးသူမ်ားလည္းရွိေနသည္ ၊

ေသခ်ာသည္က လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ဦးသန္းေရႊမွ ယေန႔ထိတိုင္ အသိမေပးထားပဲ ဦးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနဆဲျဖစ္သည္ ၊

(သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွရရွိေသာ သတင္းျဖစ္သည္) 
ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာ
(သံတမန္သတင္း)


ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ရရွိေရးသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အိပ္မက္ႀကီးမ်ားထဲမွ ထိပ္ဆံုးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးသန္းေရႊတစ္ေယာက္ ေသာက္ေသာက္လဲေငြကုန္ခံကာႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ား နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ရယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ဳိးစံုလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ပဲခူးရိုးမေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ရိုးမအစပ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရ ေဆးကုခဲ့ရသည္ဟု ဆရာဝန္အသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း သိရသည္ ၊

သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ သေဘၤာမ်ား အႀကိမ္အရည္အတြက္ မည္မွ်မွန္းမသိေအာင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာဆိုက္ကပ္ခဲ့ဘူးသည္မ်ားလည္းရွိသည္ ၊

နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္းတြင္းလမ္းမွ မသယ္ပဲ ေရလမ္းမွ သယ္ယူသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ကိရိယာမ်ား ပါေနသည့္ သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရသည္ ၊

ယူေရနီယံဆိုေသာ သတၱဳအမ်ဳိးအစားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည္ဟုေသာ သတင္းမ်ားလည္း နဝတ ပတၱျမားႀကီး သတင္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ထြက္လာခဲ့ဘူးသည္ ၊

ယူေရနီယံကို ဒီမွာတင္ သန္႔စင္ႏိုင္ၿပီဟု ၂၀၀၅ မတိုင္ခင္မွာ ဦးသန္းေရႊက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္ ၊

ေခတ္မီ စစ္သံုး ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို၏ အရြယ္အစားမွာ ၅ေပပတ္လည္ ၁၀ေပအရွည္ အရြယ္ေလာက္သာရွိေတာ့သည္ ၊

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပလူတိုနီယမ္သည္ အဓိကက်ေသာ ပစၥည္းသည္ျဖစ္သည္ ၊

ပလူတိုနီယမ္ကိုရရွိရန္ ယူေရနီယမ္ကို ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုထဲတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ၿပိဳကြဲေစရသည္ ၊

ယူေရနီယမ္မွ ပလူတိုနီယမ္ျဖစ္ေအာင္ ၿဖိဳခြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ထြက္လာသည့္ ျမင့္မားျပင္းထန္ေသာ အပူပမာဏႀကီးကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၏ အဓိက အခက္အခဲႀကီးျဖစ္သည္ ၊

ဦးသန္းေရႊက တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အႀကံထုတ္ရာ ေဝးလံသီေခါင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ အဆိုပါဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားမွ ေရကို သဘဝနည္းအတိုင္း သြယ္ယူကာ အပူဖလွယ္ရန္

အႀကံထုတ္ၾကသည္ ၊

ရရွိလာေသာ အႀကံအရ ဆည္ႀကီးမ်ား ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ၾကသည္ ၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ မနီမေဝး ၁၀ မိုင္ပတ္လည္တြင္ အထူးလွ်ိဳ႔ဝွက္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ ေျမေအာက္ထဲတြင္ အေသးစား ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ထားရွိၾကသည္ ၊

ဆည္ႀကီးမ်ားမွ ေရမ်ားကို တႏွစ္ပတ္လံုး အသံုးခ်၍ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို လည္ပတ္ၾကသည္ ၊

မၾကာမီတြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆေနသူမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္ ၊

၂၀၁၅ မတိုင္မီ ဦးသန္းေရႊလက္ထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး တစ္လံုးထက္မနည္း ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီဆိုပါက ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ ၊

ယခုအခါ ဦးသန္းေရႊ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရကာတာဆည္ႀကီးမ်ား အနီးမွ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား အေၾကာင္း သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ စတင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရွိလာသည္ ၊

ဦးသန္းေရႊ၏ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္မ်ားကိုလည္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္သနည္းဟု ခန္႔မွန္းစံုစမ္းေနၾကသည္ ၊ ဦးေမာင္ေအးကို မျဖစ္ႏိုင္ဟု အားလံုးယူဆထားၾကသည္ ၊

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္ ၂ ဦးမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ဦးတင္ေအးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆေနၾကသည္ ၊

အဆိုပါလွ်ိဳ႔ဝွက္ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ လုပ္ခဲ့သူ ဦးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း တစြန္းတစ သိႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးသူမ်ားလည္းရွိေနသည္ ၊

ေသခ်ာသည္က လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ဦးသန္းေရႊမွ ယေန႔ထိတိုင္ အသိမေပးထားပဲ ဦးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနဆဲျဖစ္သည္ ၊

(သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွရရွိေသာ သတင္းျဖစ္သည္)

No comments:

Post a Comment