Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, November 20, 2013

ေအာင္ဆန္းကိုယ္ ့ သမီးေတာင္ ကိုယ္ နားကပ္ ၀ယ္ မဆင္နိုင္ဘူးလား

Photo: လး ေမြးေတာ ့ နတ္ေမာက္က သူ ့အေမ မိခင္ၾကီး ေဒၚစု ဆီ သြားၿပီး အေမြေတာင္းတယ္တဲ ့ ။ အေမ အေမ ့ ေျမးမ ေလးလဲ ၾကည္ ့ပါဦး နားကပ္ မ၀ယ္ နိုင္လို ့ မ၀တ္ရဘူးေပါ ့ဗ်ာ ။ အဲဒီ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေမ က ေျပာလိုက္တယ္ " ဟဲ ့ ေအာင္ဆန္း နင္က အစိုးရ အဖြဲ ့ထဲမွာလည္း လူၾကီးဆို ... ၿပီးေတာ ့ စစ္တပ္မွာလည္း နင္အၾကီးဆံုး ဆို ... ဒါ နဲ ့မ်ား ကိုယ္ ့ သမီးေတာင္ ကိုယ္ နားကပ္ ၀ယ္ မဆင္နိုင္ဘူးလားး .... မေပးနိုင္ဘူး" ..... ငါေသမွ နင္ ့အတြက္ အေမြ လာယူလည္ ့ လို ့ေျပာလိုက္တယ္ ။ အဲဒီ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ့ စကားက ၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုးပဲ " ဟာဗ်ာ အေမက လည္း " ဆိုျပီး ကေလး သံုးေယာက္ နဲ ့ အေမြ မရပဲ ျပန္လာခဲ ့ရတယ္ ။။။။

Red Hat Zayar 

သမီးေလး ေမြးေတာ ့ နတ္ေမာက္က သူ ့အေမ မိခင္ၾကီး ေဒၚစု ဆီ သြားၿပီး အေမြေတာင္းတယ္တဲ ့ ။ အေမ အေမ ့ ေျမးမ ေလးလဲ ၾကည္ ့ပါဦး နားကပ္ မ၀ယ္ နိုင္လို ့ မ၀တ္ရဘူးေပါ ့ဗ်ာ ။ အဲဒီ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေမ က ေျပာလိုက္တယ္ " ဟဲ ့ ေအာင္ဆန္း နင္က အစိုးရ အဖြဲ ့ထဲမွာလည္း လူၾကီးဆို ... ၿပီးေတာ ့ စစ္တပ္မွာလည္း နင္အၾကီးဆံုး ဆို ... ဒါ နဲ ့မ်ား ကိုယ္ ့ သမီးေတာင္ ကိုယ္ နားကပ္ ၀ယ္ မဆင္နိုင္ဘူးလားး .... မေပးနိုင္ဘူး" ..... ငါေသမွ နင္ ့အတြက္ အေမြ လာယူလည္ ့ လို ့ေျပာလိုက္တယ္ ။ အဲဒီ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ့ စကားက ၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုးပဲ " ဟာဗ်ာ အေမက လည္း " ဆိုျပီး ကေလး သံုးေယာက္ နဲ ့ အေမြ မရပဲ ျပန္လာခဲ ့ရတယ္ ။။။။

No comments:

Post a Comment