Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, November 27, 2013

႐ုိး႐ုိးသားသား ေတာင္းပန္လိုက္ပါ

႐ုိး႐ုိးသားသား ေတာင္းပန္လိုက္ပါ
ဧရာ၀တီ|| November 27, 2013 | 

Print This Postစစ္တပ္ၾကီးစိုးမႈ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စတင္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။ တံခါးဖြင့္ခဲ့သူမ်ားက တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေအာင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္လက္က်န္တခ်ဳိ႕ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊလက္ေအာက္တြင္ က်ဳိးႏြံစြာ အမႈထမ္းခဲ့သူပင္ ျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံတကာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူဟု အမည္ကင္ပြန္းတပ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီဟု သတ္မွတ္ရန္ ေစာေသးသည္ဟု ျမင္သည္။ ကနဦး အစကတည္းကိုက သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲလိမ္၍တက္လာေသာ အစိုးရသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ေရႊးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာ၍မရပါ။ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ဆင္းခဲ့ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊက ဦးသိန္းစိန္ကို မင္းသမၼတလုပ္ကြာဟု ေျပာ၍သာ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းသာ။ ဦးသန္းေရႊ လူေရြးမွန္ မမွန္ထက္စာရင္ လူေရြးေတာ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ မြဲေတေနဆဲျဖစ္ျပီး တံခါးပြင့္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ထင္တိုင္းၾကဲခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးသမားမ်ားက အာဏာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းစားဆဲ ျဖစ္သည္။
editorialသို႕ေသာ္ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားေစခဲ့ေသာ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ယခုအထိ မည္သူကမွ် တာဝန္ရွိေၾကာင္း ႐ုိး႐ုိးသားသား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးပါ။ တိုင္းျပည္ကို ပိျပားေၾကာက္ရြံ႕ေနေစေအာင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ျမန္မာဂတ္စတာပို ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျပေနျခင္းမွ်ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေနျပီဟု ဆို၍မရ။ တိုင္းျပည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မျဖစ္ထြန္းေသးေၾကာင္း ဆက္လက္သက္ေသျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ မတရားခံခဲ့့ရသူမ်ား ယၡဳအခ်ိန္အထိ တရားမွ်တမႈကို မျမင္ရေသးေသာေၾကာင့္ ရွက္ဖြယ္အတိဟု ဆိုရန္သာရွိသည္။
စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သယံဇာတမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား စသည္တို႔ကို သိမ္းယူခဲ့မႈမ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့မႈမ်ားကို ႏွာေစးေနဆဲ ျဖစ္႐ံုမက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတႏွင့္နီးစပ္ေသာ ခ႐ုိနီအသစ္မ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။  ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ေျပာဆိုေနၾကသည့္ အကူးအေျပာင္းသည္ ယခုအတိုင္းဆိုလွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ရင္ေတာင္ ေရွ႕ကိုမတိုးႏိုင္ပဲ ႏြံနစ္ေနျပီဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရဲေသာ၊ ေမးခြန္းေမးသူ၏ မ်က္လံုးကုိ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ျပန္ၾကည့္ရဲေသာ၊ ေရွ႕ေရး အျမင္က်ယ္ေသာ၊ ႐ုိးသားႀကိဳးစားေသာ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ကို မီတာခ တိုးေကာက္တတ္႐ံုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔အတြက္ အစိုးရ အေနႏွင့္ ႐ုိး႐ုိးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ျပဖို႔ လိုသလို ျပည္သူ႔စကားကို နားေထာင္မည္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား အရင္ကာလ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္ျပီး တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကို ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ခြင့္ ေပးရမည္။ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းေျပာေနသူမ်ား ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျမိဳ႕ရြာမ်ားကို ဦးေဆာင္ဦးစီးလုပ္မည့္သူမ်ားကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ကို ယံုၾကည္ရမည္။ တည္ေဆာက္က်င့္သုံးရမည္။
သို႕ဆိုလွ်င္ နင္းျပားေအာက္ ေနခဲ့ရေသာ္လည္း ျမန္မာေတြက ေက်နပ္ႏိုင္သည္။ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔ ဘဝကို အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ အေထ့သေဘာနဲ႔ ၾကည့္တတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ယခင္က အာဏာရွင္ ဆယ္ခါျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို အိုေကပါသည္ဟု ေျပာၾကကာ အတိတ္မွာ ခံခဲ့ရသမွ် ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ခြင့္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ ႐ုိး႐ုိးသားသား လုပ္ၾကလွ်င္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ အတြက္လည္း ပိုမိုလြယ္ကူသြားလိမ့္မည္။ ဝန္ခံဖို႕သာ လိုပါသည္။ သတိၱရွိရွိ ေတာင္းပန္လိုက္ဖို႕သာ လိုသည္။

No comments:

Post a Comment