Shwe Dagon

Shwe Dagon

Friday, November 1, 2013

တပ္မ (၈၈) တပ္မမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲစဥ္က

တပ္မ (၈၈) တပ္မမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲစဥ္က
 


 စာေရးသူ ၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္
ကၩန္ေတာ္တို႔တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိသင္တန္းတက္ေရာက္ေနခ်ိန္ဟာမ်က္မွန္ႀကီးေခာတ္ပါ၊ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွာစာေတြ႔(၃)လသင္တန္းျပီးေတာ့ေရွ႔တန္းက်ိဳင္းတုံေဒသမွာ(၃)လ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဘို႔ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔ ေရွ႔တန္းတပ္မ(၈၈) ဌာနခ်ဴပ္ တပ္မမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မတ္လအတြင္း ေရွ႔တန္းတပ္မမႉးေနအိမ္မွာ အမွတ္ (၂) ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ တပ္ဖြဲ႔မႉး ဗိုလ္ႀကီးကံဝင္း ႏွင့္ အတူသင္တန္းသားအရာရွိေတြျဖစ္တ့ဲ ကၩန္ေတာ္ ဗုိလ္ေအာင္လင္းထြဋ္ ဗိုလ္စိုးျမင့္ေအာင၊္ အျခားအဆင့္ေတြျဖစ္ႀကတ့ဲ တပ္ႀကပ္ႀကီးေက်ာ္သိန္း တပ္ႀကပ္ႀကီးတင္လိွဳင္ တုိ႔ႏွင့္အတူတပ္မမႉးႀကီးကို ေတြ႔ဆုံ လမ္းညႊန္မွဳခံခ့ဲႀကဘူး ပါတယ္ ကၩန္ေတာ္ရ့ဲေရွ႔မွာဘဲ  မယုံနုိင္ေလာက္ေအာင္ ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မႉး ဗုိလ္ႀကီးကံဝင္း ကုိေလးေလးစားစားဆက္ဆံေနသည္ ကုိျမင္ခ့ဲရပါတယ္ ဗိုလ္ႀကီးကံဝင္း က တပ္မမႉးကို ဒူးလွဳပ္ႏွံ႔ ကာ အထက္ကမွာလိုက္တယ္ဆိုျပီး ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔ ေရွ႔တန္းတပ္မ(၈၈) ဌာနခ်ဴပ္ တပ္မမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကို အထက္စည္းကေန စကားေျပာေနတာဟာ မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပီးေတာ့မွ တပ္မမႉး က ဗိုလ္ႀကီးကံဝင္း ကို ရန္ကုန္ မွ အဖြဲ႔အတြက္ လိုအပ္တာေတြကို၊ နယ္ေျမခံစစ္ေျမျပင္ နည္းဗ်ဳဟာဌာနခ်ဳပ္ရ့ဲတပ္မ်ားကေန အကူညီေပးဘို႔ ညႊန္ႀကားေပးမည္ အျခားလိုအပ္တာေတြရွိလဲေျပာပါဟုျပန္လည္ အမိန္႔ရွိခ့ဲပါတယ္ အ့ဲဒီအခ်ိန္က တပ္မမႉးႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကိုစစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မႉးဗုိလ္ႀကီးကံဝင္းကဘာလို႔ဒီလို ဆက္ဆံ ႏုိင္ တာလဲလို႔ က်ိဳင္းတုံကစစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆရာေတြ ကိုေမးႀကည္႔ေတာ့ သူတို႔ဆီကသိရတာ ေတြကေတာ့ တပိမမႉးႀကီး ဟာ မိသားစုမ်ားျပီးဆင္းရဲေသာေႀကာင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ေမွာင္ခုိ စီးပြားေရးသမားမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေငြရွာေနသည္႔သတင္းမ်ားကုိ သတင္းေပးမ်ားထံမွ က်ိဳင္းတုံစစ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက သတင္းစုေဆာင္း ထားႏိုင္ဒါေႀကာင့္ တပ္မမႉးဘာေတြမဟုတ္တာ လုပ္ေနသည္ကုိ သိရွိထားတာေႀကာင့္ ဂရုစိုက္စရာမလုိတ့ဲအေႀကာင္း တပ္မမႉးႀကီးကေတာ္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ က်ိဳင္းတံုလာရင္ တပ္မရဲ႔ စစ္ဦးစီးအရာရွိေတြက အျပန္မွာေမွာင္ခိုပစၥည္းေတြပါ၊ ကယ္ရီရုိက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေပးခ့ဲရတာေတြကအစ ေထာက္လွမ္းေရး မွတ္တမ္း ေတြ မွာရွိေနပါတယ္။ ဒိအျပင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အတြင္းမုိင္းေယာင္းျမိဳ႔ ကိုဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေကာ္(၈၁၅) နဲ႔ တပ္မဟာ (၇၆၈)တပ္ေတြက ဝင္ေရာက္စီးနင္းတ့ဲတိုက္ပြဲမွာ စစ္ရွံဳးေသာ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းေသာ တပ္မမႉးျဖစ္သည္႔အတြက္စစ္ရံုးခ်ဳပ္၏အပစ္တင္မွဳ ကုိယ္ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ကၩန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ  ၁၉၈၀ခုႏွစ္တပ္စုမႉးသင္တန္းတက္ဖို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကိုေရွ႔တန္းကျပန္ေတာ့ တပ္မမႉး၏ဦးစီးအရာရွိ က လူႀကံဳ႔ပစၥည္းေပးခိုင္းလို႔၊ ရန္ကုန္ေတာင္ဥကၠလာမွာရွိတ့ဲ ေဝဇယႏၱာစစ္အရာရွိႀကီးမ်ား အိမ္ယာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ဇနီး့ျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အားပစၥည္းတစ္ခုေပးခ့ဲဘူးပါတယ္ အဲ့ဒီတံုးကထမီရင္လ်ားနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရေသာ ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ ယေန႔ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္  ကေတာ့ စိတ္ဓါတ္ေရာ လူပုံပါ လုံးဝကြာျခားသြားျပီျဖစ္ပါတယ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ မိသားစု ဘဝ မေမ့ဘဲ ေနာင္တတရားေတြရျပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြအ ေပၚအႀကင္နာတရားေတြထားႏုိင္ပါေစ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအျမန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါေစလို႔ဆႏၵ ျပဳလ်က္။

No comments:

Post a Comment